Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 mars

  Reservaten mot miljonen

  I fjol tillkom 78 000 hektar i naturreservat. Därmed ligger den sammanlagda arealen produktiv skogsmark i naturreservat nu troligen över 1 miljon hektar.

   Både 2018 och 2017 har reservatsarealen ökat snabbt, med runt 80 000 hektar per år.
  Både 2018 och 2017 har reservatsarealen ökat snabbt, med runt 80 000 hektar per år. FOTO: Kristina Banstorp

  Under fjolåret tillkom 78 000 hektar ny mark i naturreservat. Det visar statistik från Naturvårdsverket.

  ”Tack vare höga anslag 2018 skyddades mycket värdefull natur som nya naturreservat under året. Det bidrar till en mångfald av arter och livsmiljöer och till att vi alla har möjlighet att uppleva värdefull natur, nu och i framtiden”, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

  Snabb ökning

  Både 2018 och 2017 har reservatsarealen ökat snabbt, med runt 80 000 hektar per år, vilket i stort sett är en fördubbling jämfört med 2016.

  Under de tre senaste åren har därför drygt 200 000 hektar tillkommit som reservat. Det kan jämföras med den avverkningsanmälda arealen under 2017, cirka 260 000 hektar. Merparten av de tre senaste årens reservatsökning finns i norra Sverige: 43 procent av arealen är i Västerbotten, 22 procent i Jämtland och 7 procent i Norrbotten.

  Vid slutet av 2017 fanns det enligt SCB 983 000 hektar produktiv skogsmark i reservat. Med fjolårets tillskott är det därför troligt att den sammanlagda arealen produktiv skogsmark i naturreservat nu överstiger 1 miljon hektar, av Sveriges totalt cirka 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark.

  Mest i norr

  Av arealen produktiv skogsmark i reservat 2017 fanns 34 procent i Norrbotten, 14 procent i Västerbotten, 10 procent i Dalarna och 9 procent i Jämtland. I de 15 länen söder om Dalälven fanns sammanlagt 29 procent av den produktiva skogsmark som är skyddad som reservat.

  Utöver reservat finns andra formella skyddsformer, till exempel nationalparker, naturvårdsområden och biotopskyddsområden. Exakt hur mycket skog som är skyddad totalt finns i nuläget ingen samlad statiskt om. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SLU och SCB har fått i uppdrag att sammanställa en kvalitetssäkrad och definierad statistik som ska redovisas den 30 april.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen