Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 15 april 2016

  Nationell laserskanning av skogen klar

  Rapporten Skoglig grunddata, som är en nationell laserskanning av 97 procent av Sveriges skogsareal, är klar. Rapporten lämnas nu till regeringen samtidigt föreslår Skogsstyrelsen att arbetet fortsätter och äskar anslag på 5 miljoner kronor per år.

  – För att vara ständigt aktuellt krävs att materialet dateras upp vart 3-4 år. Det som saknas för en fortsättning är finansieringen, säger Svante Larsson, projektledare på Skogsstyrelsen.

  I rapporten skogligt grunddata har SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

  Resultatet är ett planerings- och analysunderlag för skogsproducenter och myndigheter.

  Effekter på lönsamhet

  Rapporten ger möjlighet till bättre skogsskötsel med effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Till exempel kan gallring styras så att det görs i rätt tid och i rätt område, avverkningen effektiviseras och får bättre precision.

  Virkesutfallet kan lättare preciseras och ge bättre virkesflöden. Markens bärighet kan bättre bedömas vilket ger mindre körskador.

  En krona per hektar

  ”Förutom att tekniken är banbrytande är kostnaden för att ta fram datan mycket låg, knappt en krona per hektar. Uppskattningsvis kan den statliga satsningen på 25,5 miljoner kronor, som projektet hittills kostat, ge mellan 50 och 100 gånger mer tillbaka till samhället”, enligt rapporten.

  Skogsstyrelsen har lämnats ett äskande om att få 5 miljoner kronor per år i tre års tid för att uppdatera datan successivt för hela landet.

  Svante Larsson, som deltagit i projektarbetet, är öppen för att släppa in andra finansiärer för att skoglig grunddata även längre fram ska vara aktuell.

  – Under resans gång har vi sett att det finns ett stort intresse från andra aktörer i skogsektorn att samverka i de här frågorna. Alla är intresserade av uppdaterad data, säger han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen