Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 12 februari 2019

  Näst högsta avverkningen på 20 år

  Skogsbränder och höga priser gjorde att intresset för att avverka skog var det näst högsta på 20 år.

  – Det är branden plus en hög intensitet i skogsbruket, säger Urban Larsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Gävleborgs län, som förklaring till att länet ökar mest i Sverige.

   Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995, bara år 2014 var det högre.
  Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995, bara år 2014 var det högre. FOTO: Hans Dahlgren

  Alla skogsägare som vill avverka mer än 0,5 hektar skog ska anmäla det till Skogsstyrelsen och under 2018 kom det in 68 000 avverkningsanmälningar, en ökning med sju procent jämfört med 2017.

  Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995, bara år 2014 var det högre.

  Den totala arealen skogsmark som anmälts för så kallad föryngringsavverkning under 2018 uppgick till 290 000 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

  ”Behöver avverka skadad skog”

  – Det kan till stor del förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

   De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning.
  De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning. FOTO: Ulf Aronsson

  De största brandområdena under sommaren 2018 berörde cirka 21 000 hektar. Statistiken visar att hälften av den skogen anmälts för avverkning motsvarande lite mer än 11 200 hektar. 

  I Gävleborgs län anmäldes 26 100 hektar, en ökning med 7 000 hektar, eller 38 procent.

  – Det var väldigt speciellt hos oss 2018 med anledning av branden, det har anmälts under hela hösten, säger Urban Larsson.

  Skåne går mot statistiken

  Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017.

  När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade däremot den ansökta arealen med 18 procent och stannade på knappt 300 hektar.

  Den avverkningsanmälda arealen har ökat i 18 av 21 län i Sverige. I Skåne minskade arealen med 11 procent jämfört 2017 då arealen var ovanligt hög.

  – Vi har en stor andel ädellöv i Skåne. 2017 hade vi ollonår i stora delar av länet, det gjorde att vi hade fler tillstånd för att föryngra ädellöv 2017, säger Henrik Andersson, distriktschef i Skåne.

  Relaterade artiklar

  Till toppen