Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 maj 2019

  Något sämre siffror än väntat för Holmen

  Holmens resultat för årets först tre månader infriade inte riktigt marknadens förväntningar. Affärsområdet Papper slog snittförväntningarna, medan Kartong inte nådde ända fram.

   Holmen Braviken och övriga anläggningar inom affärsområdet Skog har gynnats av stigande virkespriser.
  Holmen Braviken och övriga anläggningar inom affärsområdet Skog har gynnats av stigande virkespriser. FOTO: Ulf Aronsson

  Holmen redovisar ett rörelseresultat på 643 miljoner kronor för det första kvartalet 2019, framgår det av bokslutsrapporten.

  Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 659 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

  Rörelsemarginalen uppgick till 15,1 procent. Väntat var en marginal på 15,5 procent.

  Försäljningen uppgick till 4 260 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 4 265 miljoner kronor.

  ”Stigande priser på papper och säsongsmässigt hög vattenkraftproduktion bidrog till resultatförbättringen, medan produktionsstörningar inom kartong påverkade negativt”, skriver vd Henrik Sjölund i rapportens vd-ord.

  Högst rörelseresultat visade affärsområdet Skog, som gynnats av stigande virkespriser. Dessa har dock stabiliserats under det gångna kvartalet.

  Nedåt i Asien

  Kartongverksamheten hade det alltså tyngre.

  ”Det senaste året har varit utmanande för vår kartongverksamhet med stigande råvarukostnader och vikande efterfrågan från Asien”, kommenterar Henrik Sjölund.

  Under det första kvartalet har produktionen begränsats av svag orderingång från Asien, men även av produktionsstörningar. Försäljningen till premiumkunder i Europa har dock utvecklats väl och ett pågående kostnadsreduceringsprogram börjar ge effekt, enligt vd:n.

  Efterfrågan från Europa och priserna var emellertid i stort sett i nivå med vad som gällde för ett år sedan.

  Bättre balans

  På papperssidan har tidigare kapacitetsneddragningar i marknaden lätt till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan, vilket lett till högre priser under årets första månader.

  ”Vi ser fortsatt goda möjligheter att utveckla vår pappersaffär mot nischer inom böcker, magasin och reklam genom att tillvarata den färska fiberns fördelar”, fortsätter Henrik Sjölund.

  På marknaden för trävaror har priserna gått ned i spåren av ett stort utbud, medan energiverksamheten gynnats av säsongsmässigt hög vattenkraftproduktion och höga elpriser.

  Inför kommande kvartal ser Holmen ”tecken på avmattning inom vår industri”.

  Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

  Relaterade artiklar

  Till toppen