Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 juni 2017

  Minskade avverkningar i pausområdet

  Skogsstyrelsens beslut att pausa arbetet med nyckelbiotoper i nordväst har inte inneburit att avverkningarna ökat i området. Det visar ATL:s granskning av avverkningsanmälningarna.

   – Diskussionen om nyckelbiotoper har funnits i många år. Skogstyrelsen lyfte på locket när vi ville utveckla konceptet, och då blir det jobbigt för alla parter. De flesta är trygga i sin vardag och oavsett vilken typ av förändring det är blir vi osäkra, till och med rädda. Det ska bli intressant att jobba vidare med frågan, och förhoppningsvis kan vi bidra till något bättre, säger Göran Rune.
  – Diskussionen om nyckelbiotoper har funnits i många år. Skogstyrelsen lyfte på locket när vi ville utveckla konceptet, och då blir det jobbigt för alla parter. De flesta är trygga i sin vardag och oavsett vilken typ av förändring det är blir vi osäkra, till och med rädda. Det ska bli intressant att jobba vidare med frågan, och förhoppningsvis kan vi bidra till något bättre, säger Göran Rune.

  Den 9 mars meddelade generaldirektör Herman Sundqvist att Skogsstyrelsen skulle pausa arbetet med avgränsning och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beslutet väckte kraftiga protester från miljörörelsen som befarade att det skulle slå mot de svenska miljömålen.

  ”…många tusentals hektar av våra mest skyddsvärda skogsområden nu riskerar att avverkas”, skrev Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, i en debattartikel.

  Ingen rush

  Men någon avverkningsrush har det inte blivit. Det visar ATLs granskning av avverkningsanmälningar för de aktuella kommunerna. I stället har antalet anmälningar minskat med 10 procent och den anmälda arealen med 15 procent jämfört med i fjol.

  – Redan när pausbeslutet meddelades uppmanade vår generaldirektör skogsbruket att öppet redovisa hur de tänkte ta sitt ta sitt ansvar under pausen. Vi har haft flera möten med dem där de redovisat sina rutiner som de fortsätter att följa under pausen. De tar lika stort ansvar som tidigare men är tydligare för de vet att de har ögonen på sig, kommenterar Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens skogsavdelning.

  Långsiktig planering

  Han tror att långsiktig planering styr, åtminstone för bolagen, och att även stormar har stor påverkan på när och var avverkningarna sker.

  Men även om avverkningarna inte ökat så säger det inget om den skog som avverkas håller nyckelbiotopskvalitet eller inte.

  – Vi har skjutit till mer pengar och ökat tillsynsarbetet i regionen. Tillsyn sker främst i samband med avverkningsanmälan, och då informeras också skogsägaren om det finns nyckelbiotopskvaliteter, säger Göran Rune.

  En nyckelbiotop kan vara hur stor som helst, teoretiskt en hel fastighet. Virket blir värdelöst men markägaren får ingen ersättning.Borde större områden med höga naturvärden skyddas formellt, mot ersättning, istället?

  – Avgörande för om det blir nyckelbiotop eller formellt skydd är kvalitet och geografiskt läge. Vi kan bara betala för de extrema guldkornen. Det behövs mer pengar för formellt skydd, men det är en politisk fråga. Dessutom är det viktigt att vi får ordning på vilka skyddsformer som finns, hur de förhåller sig till varandra och hur de används.

  En stor del av landets skyddade skogar finns redan i nordvästra Sverige. Men majoriteten av de rödlistade arterna finns i södra Sverige och en stor andel är knutna till ädellövskog. Hur mycket mer mager nordlig barrskog behöver vi avsätta?

  – Det ligger inte på vårt bord, den frågan överlämnar vi åt forskningen och samhället. Vi följer det uppdrag vi fått.

  PREMIUM: ”Skjut fler älgar och plantera mer tall”PREMIUM: Snåriga regler drabbar skogsägareLÄS MER: Miljöministrar oeniga om skogenLÄS MER: Lättad skogsägare vill se rättvisa för alla

  Relaterade artiklar

  Till toppen