Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 februari

  Minskad vinst för Södra

  Trots bra volymer drog sjunkande priser på massa och trävaror ned vinsten för Södra.

   – Södras finansiella nyckeltal och starka kassaflöde innebär god motståndskraft i sämre tider, säger Lars Idermark, som tror på ett svagare 2020.
  – Södras finansiella nyckeltal och starka kassaflöde innebär god motståndskraft i sämre tider, säger Lars Idermark, som tror på ett svagare 2020. FOTO: Södra

  Precis som för flera andra skogsindustrier satte fjolårets fjärde kvartal spår i resultatet för Södra. Under oktober till september gick sågverken inom Södra Wood back med 42 miljoner kronor och rörelsemarginalen för Södra Cell låg på jämförelsevis blygsamma 3 procent.

  Men sett till helåret gjorde hög efterfrågan att omsättningen minskade marginellt, med 4 procent till drygt 23 miljarder kronor. Samtidigt föll priserna på massa och sågade trävaror med 30 respektive 20 procent. Det innebar att rörelseresultatet minskade med drygt 40 procent jämfört med 2018 till 2,6 miljarder kronor. Rörelsemarginalen landade på 11 procent, att jämföra med 19 procent för 2018.

  Cyklisk bransch

  – Den globala ekonomin mattades av efter flera år av stark efterfrågan och god prisutveckling. Södras rörelseresultat för helåret 2019 är utifrån rådande marknadsförutsättningar mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Skogssektorn har varit och kommer att vara en cyklisk bransch, säger VD Lars Idermark i en kommentar.

  Lars Idermark har tidigare aviserat sin avgång och redan den 20 februari kommer Södras CFO, Peter Karlsson, att kliva in som tillförordnad VD.

  Södras styrelse föreslår en vinstdelning på knappt 1,1 miljarder kronor till medlemmarna, motsvarande 43 procent av resultatet före skatt. Det är något under Södras långsiktiga målsättning på minst 50 procent, och även under de senaste fem årens genomsnitt på 45 procent.

  Utöver vinstdelningen kan Södras 52 000 medlemmar glädja sig åt allt bättre tillväxt i sina skogar. Under 2019 låg den i genomsnitt på 7,1 skogskubikmeter per hektar och år, 8 procent högre än 2015. Det innebär att Södra är nästan halvvägs till sitt mål för 2050, då skogstillväxten ska vara 20 procent högre än 2015.

  Svagare 2020

  För 2020 tror Lars Idermark på ett svagare resultat, främst på grund av osäkerhet kring konjunktur- och prisutveckling för massa och sågade trävaror. Under året kommer Södra att börja arbeta efter sin nya koncernstrategi, som sägs bygga vidare på tillväxt- och lönsamhetsförbättringar genom omfattande investeringar och omstruktureringar av verksamheten.

  – Framför oss ligger fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet: marknadsmassa och sågade trävaror. Vi kommer även att prioritera vidareförädling för att förbättra värdet på våra produkter, vilket inkluderar rest- och biprodukter. Satsningen på biodrivmedel ligger fast, säger Lars Idermark.

  Strategin innebär också snabbare digitalisering för att stärka konkurrenskraften samt teknikutveckling för familjeskogsbruket och förbättrad plantförädling.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen