Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 juli

  Minskad efterfrågan på tryckpapper drabbar SCA

  SCA:s andra kvartal har präglats av osäkerhet till följd av coronapandemin, där efterfrågan på bolagets produkter generellt sett har varit svagare än under föregående kvartal. Mest signifikant drabbat var produktområde tryckpapper då efterfrågan för tryckt reklam och annonsering minskade kraftigt.

   Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA-koncernen. Bruket producerar blekt pappersmassa.
  Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA-koncernen. Bruket producerar blekt pappersmassa. FOTO: Ulf Gr nbaum/TT

  Det skriver SCA i delårsrapporten.

  Inom produktområde tryckpapper minskade efterfrågan med 30 till 40 procent för SCA:s kvaliteter under kvartalet jämfört med föregående år. SCA har anpassat produktionen efter rådande marknadsläge. Priset för tryckpapper var stabilt under perioden.

  På koncernnivå rapporterade SCA i stort siffror i linje med det första kvartalet i år, tillika det väntade för det andra kvartalet.

  Omsättningen kom in något högre på 4 687 miljoner euro, där väntat var 4 569 miljoner. Ebitda-resultatet kom dock in något lägre än väntat, enligt Infront-snittet av 11 analytikers estimat.

  Segmentet Trä visade dock en klart högre omsättning jämfört med föregående kvartal 2020, vilket även var högre än väntat. Omsättningen steg till 1 770 miljoner kronor, väntat var 1 368 miljoner. Även Ebitda-resultatet kom in högre än förhandstipsen.

  Resultatet var drivet av stark efterfrågan inom byggvaruhandeln i Skandinavien och övriga Europa. Marknadspriserna ökade något jämfört med föregående kvartal, skriver bolaget i rapporten.

  Genomförde prishöjning

  Inom segmentet Massa bibehölls produktionsvolymen jämfört med föregående kvartal, men leveranserna sjönk främst till följd av en minskad efterfrågan på massa till tryckpapper.

  Efterfrågan inom produktområdet kraftliner försämrades under det andra kvartalet efter ett starkt första kvartal, skriver bolaget. SCA genomförde en prishöjning i början av det andra kvartalet som medförde att priserna var högre än föregående period.

  Under det andra kvartalets gång har ett planerat underhållsstopp i Obbola genomförts, och expansionsprojektet fortlöper enligt kommunicerad tidsplan och budget, skriver SCA. Kostnaden för underhållsstoppet uppgick till 68 miljoner kronor och hänfördes endast till segmentet Papper. Prognosen för det tredje kvartalet gällande underhållsstopp uppgår till 35 miljoner kronor avseende segmentet Massa, medan motsvarande siffra för segmentet Papper väntas bli 45 miljoner kronor, framgår det av rapporten.

  SCA har baserat sin värdering av skogstillgångar i Sverige på skogsmarkstransaktioner i de områden där bolaget innehar skog och under det första halvåret 2020 har marknadsvärdet på skog ökat.

  ”Det genomsnittliga marknadspriset som används till värdering av SCA:s skogstillgångar uppgick till 281 kronor per m3sk (skogskubikmeter) per sista juni 2020. Marknadspriset 2019 uppgick till 276 kronor per m3sk”, skriver bolaget i delårsrapporten.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen