Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 april

  Minskad budget stryper skydd av skog

  Nytecknandet av naturvårdsavtal minskade med 74 procent och av biotopskydd med 40 procent under 2019.

   Under 2019 minskade nytecknandet av naturvårdsavtal med 74 procent. Främsta orsaken var sänkta anslag.
  Under 2019 minskade nytecknandet av naturvårdsavtal med 74 procent. Främsta orsaken var sänkta anslag. FOTO: Ann Lindén

  Skogsstyrelsens beslut om skydd av skog genom naturvårdsavtal och biotopskydd minskade kraftigt under 2019. Arealen nya naturvårdsavtal uppgick till 290 hektar, den lägsta nivån på 20 år och en minskning med 74 procent jämfört med 2018. För perioden 2010 till 2019 ligger det årliga genomsnittet nya naturvårdsavtal på cirka 1 000 hektar.

  Arealen nya biotopskyddsområden uppgick till 1 134 hektar under fjolåret, en minskning med 40 procent jämfört med 2018. Men 2018 var ett år med ovanligt mycket biotopskyddsområden, och sen 2010 ligger det årliga genomsnittet på 1 200 hektar nya biotopskyddsområden per år.

  Minskade anslag

  Enligt Skogstyrelsen beror minskningen under 2019 främst på ett minskat anslag till områdesskydd.

  – Vi ser en tydlig koppling till hur mycket pengar vi får tilldelat till skydd av skog. Finns inte pengarna så kan vi heller inte fatta beslut om skydd, vilket leder till att uppfyllelse av nationella och internationella mål fördröjs, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen, i en kommentar.

  Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut 163 miljoner kronor för nytillkomna biotopskyddsområden och 9 miljoner kronor för nytecknade naturvårdsavtal. Sedan 1993 har sammanlagt har 3,1 miljarder kronor betalats ut för biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

  Biotopskydd och naturvårdsavtal

  Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen till markägaren motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdeminskning till följd av beslutet.

  Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Avtalstiden kan variera mellan ett och 50 år, och ersättningen varierar beroende på hur lång tid avtalet gäller. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av rotnettot i ersättning.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen