Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 16 oktober 2019

  Minskad avverkning efter storbränder

  Den anmälda avverkningsarealen minskade med 21 procent i september, jämfört med samma månad i fjol. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Skogsbränder ligger främst bakom.

   Sveaskog avverkning efter 2018 års skogsbrand i Ljusdal.
  Sveaskog avverkning efter 2018 års skogsbrand i Ljusdal. FOTO: Erik Nyberg/Sveaskog

  Det rörde sig totalt om nedgångar i tolv av 21 län förra månaden, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Störst var minskningen i Halland där den anmälda avverkningsarealen sjönk med 64 procent till 179 hektar. Därefter följde länen i södra Norrland där arealen minskade med totalt 41 procent.

  Nedgången beror främst på att det anmäldes stora arealer i fjol, efter omfattande skogsbränder i södra Norrland, med störst minskningar i Jämtlands och Gävleborg län.

  Trots att avverkningsarealen krympte med totalt 21 procent i Sverige i september var den ändå i nivå med medeltalet för 2007-2016. Den växte nämligen på flera håll, bland annat i norra Norrland och i Svealand.

  I Södermanlands och Uppsala län ökade de mycket kraftigt, vilket sannolikt beror på att barkborre-angrepp lett till stora avverkningsbehov där. I Södermanland var ökningen hela 92 procent till 880 hektar, vilket var den högsta nivån på 13 år.

  Nedgång

  Den totala anmälda avverkningsarealen i september uppgick till 28 298 hektar i Sverige. Det är 21 procent lägre än för samma månad 2018 – men nära medeltalet för 2007-2019.

  Trots nedgången i september är det fortsatt fråga om en ökning i årstakt. Hittills i år har 202 510 hektar anmälts för avverkning, en ökning med 13 procent, jämfört med fjolårets nio första månader.

  Statistiken gäller produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

  Källa Skogsstyrelsen

  Exempel på förändringar i anmäld areal för avverkning på region- och länsnivå (september 2019 mot september 2018) (%)

  Norra Norrland: +7

  Södra Norrland: -41 procent (i nivå för medeltalet för perioden 2007-2019)

  Svealand: +6 (högsta nivån på fem år)

  Götaland: – 21 (nära medeltal för 2007-2019)

  Halland: -64 (lägsta nivån på elva år)

  Gävleborg: – 59 procent (i nivå med medeltal för senaste 13 åren)

  Blekinge: -53 (lägsta nivån på sju år)

  Västra Götaland: -31

  Uppsala: +63 (högsta nivån på 13 år)

  Södermanland: +92 (högsta nivån på 13 år)

  Jönköping: -40

  Gotland: -33

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen