Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 mars

  Minskad anmäld avverkningsareal i februari

  Färre skogsägare ville avverka i februari, enligt Skogsstyrelsens statistik.

  FOTO: Skogsstyrelsen

  Mindre areal skogsmark är på gång att avverkas, visar Skogsstyrelsens statistik. Areal produktiv skogsmark i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning minskade under februari 2018 med tre procent till 15 075 hektar jämfört med februari förra året. Det är den första minskningen sedan juni 2017 med undantag av december månad 2017.

  Det är Svealand och Götaland som står för minskningen. I Svealand var minskningen 21 procent och i Götaland 6 procent. I Norrland ökade den däremot. I norra Norrland var ökningen 15 procent och i södra Norrland var ökningen 8 procent.

  På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 14 av 21 län.

  Under årets första två månader anmäldes dock 5 procent större areal jämfört med motsvarande period 2017.

  LÄS MER: Här rekordökar avverkningsanmälningarnaLÄS MER: Många skogsägare beslutar om avverkning

  Till toppen