Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 oktober

  Mindre förlust än väntat för SCA

  Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet något bättre än kvartalet innan för skogsbolaget SCA.

   Produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt.
  Produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt. FOTO: Kjell-Arne Larsson/TT

  Jämfört med motsvarande kvartal i fjol försämrades det dock på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

  Det skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

  SCA redovisar ett ebitda-resultat om -88 miljoner kronor för det tredje kvartalet, vilket var bättre än väntade -342 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers snittestimat. Det planerade produktionsstoppet på Östrand i juli påverkade resultatet negativt.

  I linje med koncernens strategi beslutade SCA under kvartalet att avveckla exponeringen mot den strukturellt krympande tryckpappersmarknaden. Bolaget kommer därför att stänga Ortvikens tre tryckpappersmaskiner under första kvartalet 2021.

  ”Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5 procent per år från 2008, och med 30-40 procent under pågående pandemi”, skriver SCA.

  Stabila timmerpriser

  Virkesförsörjningen till SCA:s industrier var god under kvartalet. Priserna på timmer och massaved var stabila.

  Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under det tredje kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien och övriga Nordeuropa. SCA noterar även att marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

  Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av det oplanerade produktionsstoppet under juli månad som begränsade produktionsvolymen. Produktionen har efter återstart varit stabil och på en god nivå, skriver bolaget vidare.

  Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än kvartalet innan till följd av en prissänkning under kvartalet. Under perioden genomfördes ett planerat underhållsstopp i Munksund. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

  Under det tredje kvartalet genomfördes ett planerat underhållsstopp vid kraftlinerbruket i Munksund.

  Angående coronasituationen skriver SCA att osäkerheten är fortsatt stor, och kan komma att ha effekt på bolagets framtida resultat.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen