Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 2 juni 2003

  Mindab och Assidomän Timber går samman

  Mindab och Assidomän Timber slås ihop till Sveriges största träindustriföretag. Det nya företaget får en omsättning på omkring 5 miljarder kronor.

  Mindab, vars största delägare är
  Skogsägarna Mellanskog (39 %) och LRF (49,6%), äger
  fem sågverk och arbetar även med vidareförädling.
  Assidomän Timber är ett helägt dotterbolag till
  Sveaskog och äger åtta sågverk och två
  vidareförädlingsanläggningar.

   
  Tillsammans får de en årlig kapacitet
  på 2,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror, samt
  0,4 miljoner kubikmeter vidareförädlade trävaror.
  Bolaget kommer att ha 1450 anställda, och 15 procent av den
  svenska sågverkskapaciteten.

   
  Största delägare i det nya bolaget blir
  Sveaskog med 50 procent. LRF äger 25 procent och Skogsägarna
  Mellanskog 21 procent. Övriga aktieägare delar på
  4 procent.

   
  Enligt ett pressmeddelande från Sveaskog är
  målet för det nya bolaget att bli en ledande aktör
  kvalitetsträ till kunder i Europa och Japan, samt den största
  distributören av förädlade och sågade trävaror
  till den skandinaviska byggmaterialhandeln.

   
  Samgåendet leder enligt beräkningar till
  synergier värda 100 miljoner kronor per år.

   
  Det slutliga avtalet om samgående kommer troligen
  att undertecknas i början av juli. Samtidigt kommer en ansökan
  till de berörda konkurrensmyndigheterna att lämnas in.
  Går allt enligt planerna kan samgåendet slutföras
  i månadsskiftet augusti-september. Den nya företagsledningen
  och styrelsen kommer att presenteras i början av juli.

  ATL

  Relaterade artiklar

  Till toppen