Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 oktober 2019

  Miljrörelsen efterlyser holistiskt perspektiv

  Gäller det nationella skogsprogrammets handlingsplan från 2018 fortfarande efter januariöverenskommelsen? Det undrar miljörörelsen i ett öppet brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

   Konfliktfrågorna i skogen måste lösas i första hand vid arbetet med det nationella skogsprogrammet, anser företrädare för miljöorganisationerna i ett öppet brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson.
  Konfliktfrågorna i skogen måste lösas i första hand vid arbetet med det nationella skogsprogrammet, anser företrädare för miljöorganisationerna i ett öppet brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson. FOTO: Torbjörn Esping

  På onsdag den 9 oktober återstartar arbetet med det nationella skogsprogrammet, men redan nu börjar parterna positionera sig. I ett öppet brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson undrar WWF, Naturskyddsföreningen och Naturturismföreningen bland annat om den strategi och handlingsplan som togs fram 2018 för ett nationellt skogsprogram fortfarande gäller efter januariöverenskommelsen.

  Fem frågor

  Miljörörelsen är orolig för att andra värden än produktion av biomassa hamnar på undantag i programmet, och att den polariserade debatten riskerar att äventyra både skogssektorns och skogspolitikens legitimitet. För att komma till rätta med det måste konfliktfrågorna hanteras i första hand, skriver miljöorganisationerna, och listar fem punkter de vill ha in i skogsprogrammet:

  Hur ska skogsbruket klara de friluftspolitiska målen, och hur ska Sverige klara miljökvalitetsmålen och internationella åtaganden om skydd av skog och biologisk mångfald? Dessutom behöver frågan om skogens växthusgasbalanser redas ut, eller förenklat: Är det bäst att överhålla skogen eller att sänka avverkningsåldern?

  Hållbart skogsbruk

  De vill också se en specificering av ansvaret i begreppet ”frihet under ansvar” och vad det så kallade sektorsansvaret egentligen innebär. Slutligen efterlyser de en definition av termen ”hållbart skogsbruk”, något som också efterfrågats av professor Sten B. Nilsson i en debattartikel i Altinget tidigare.

  Att lösa dessa frågor, och att skogens alla värden väger lika i praktiken, är nödvändigt för att samhället i bred bemärkelse ska kunna ställa upp på ett nationellt skogsprogram, anser miljöorganisationerna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen