Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 maj 2018

  Miljöministern: Lönsamhet och naturvärden måste gå att kombinera

  Utredaren ska bland annat titta på hur skogsägare ska uppmuntras att skydda den biologiska mångfalden i skogen, utan att förlora ekonomiskt på det.

   Efter två år av "beredning på regeringskansliet" har regeringen kommit fram till att Artskyddsförordningen ska ses över.
  Efter två år av "beredning på regeringskansliet" har regeringen kommit fram till att Artskyddsförordningen ska ses över. FOTO: SÖREN ANDERSSON

  På torsdag eftermiddag gick proppen ur den rödgröna regeringens skogspolitik. Först kom besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om att startskottet gått för den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper, sedan aviserades det att det nationella skogsprogrammet var klart. Och i dag, fredag morgon, meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att den av skogsbranschen efterlängtade översynen av Artskyddsförordningen ska göras.

  – Vi har ett läge där man inte kan läsa förordningen och från den texten förstå hela rättsläget, och det är en oklarhet och en bristande förutsebarhet som ju väckt mycket frustration från markägare. Oklarheten är väldigt olycklig för både skyddet av den biologiska mångfalden och tydligheten gentemot skogsägarna, säger miljöministern till ATL.

  Incitament

  Direktiven för utredningen är inte klara, och detaljerna kring uppdraget kan Karolina Skog inte ge. Men ett huvuduppdrag är att titta på hur skogsägare ska uppmuntras att skydda den biologiska mångfalden i skogen.

  – Regelverket ska ge incitament att sköta skogen på ett sätt som gör att naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som det kombineras med god ekonomi i näringsverksamheten.

  Den goda ekonomin hänger ihop med ersättningsfrågorna. De ska utredningen också titta på.

  – Man ska veta när man har rätt till ersättning och när man inte har det.

  Däremot ska det inte ingå i uppdraget att granska frågan om ersättning för avverkningsstopp i fjällnära skog. I samband med beskedet om inventeringen av nyckelbiotoper meddelade Sven-Erik Bucht att regeringen är öppen för att se över vilka åtgärder som kan behövas för att tydliggöra vad som gäller i den fjällnära skogen. Men den översynen kommer att dröja.

  – Vi måste först avvakta pågående rättsprocess innan vi agerar i den frågan, men vi är absolut öppna för att se över frågan, säger Karolina Skog.

  Ketchupeffekt

  Hur lång tid utredningen kommer att ha på sig är inte klart. Miljöministern ser dock inte att det handlar om en snabbutredning.

  – Det är oerhört svår juridik, det kommer att behövas lite tid.

  Det är snart två år sedan som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bad om en översyn av lagstiftningen. Att det tagit så lång tid för regeringen att komma till ett beslut säger Karolina Skog beror på att den berett skogsfrågorna, som delas mellan Näringsdepartementet och Miljödepartementet, brett och parallellt.

  – Vi har hanterat dem gemensamt, och nu presenterar vi dem gemensamt när vi är klara med alla delar.

  Högt tonläge

  De senaste åren har frågan om äganderätt och brukanderätt i skogen blivit en allt hetare fråga. Ibland har debatten förts på en nivå där den ena sidan hävdat att äganderätten hotas av minsta miljöhänsyn medan den andra sett allt kommersiellt skogsbruk som en miljökatastrof.

  – Jag ser att vi har ett oerhört högt tonläge i skogsdebatten och att det delvis går att härröra till att det är oklart och inte förutsebart i de här frågorna och att det skapar en frustration. Jag hoppas att den här utredningen kan bidra till att lösa upp en del av de konflikter som finns kring skogen, säger miljöministern.

  Med översynen av Artskyddsförordningen, och dess fokus på bland annat ersättningsfrågorna och incitament för hållbart skogsbruk följs nu flera av de skogspolitiska uppmaningar som riksdagen skickade till regeringen i april. Näringsdepartementet menar att inventeringen av nyckelbiotoper uppfyller ytterligare en önskan från riksdagen, den om att inventeringarna ska vara rättssäkra och effektiva.

  LÄS OCKSÅ: Regeringen kommer till skott i skogspolitikenLÄS OCKSÅ: Regeringens skogspolitik fick bakläxa

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen