Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 februari 2017

  Miljarder till skogsägare för avsättningar

  Hittills har 2,34 miljarder kronor betalats ut som ersättning för biotopskydd och naturvårdsavtal av sammanlagt 58 000 hektar skog. Mest pengar har Dalarna fått.

   Varglav i ett naturreservat utanför Mora.
  Varglav i ett naturreservat utanför Mora.

  Sedan biotopskydd och naturvårdsavtal infördes 1993/1994 har totalt 2,34 miljarder kronor betalats ut i ersättning till landets skogsägare. Det län som fått mest pengar är Dalarna med 224 miljoner kronor följt av Västra Götaland, 184 miljoner, och Jämtland med 165 miljoner kronor.

  Att mycket pengar gått till Jämtland och Dalarna förklaras delvis av att de helt enkelt har stora arealer skog, de är det tredje respektive fjärde mest skogrika länet i landet. Västra Götaland hör inte till de mest skogsrika länen.

  Där är i stället förklaringen att andelen som skyddats med biotopskydd och naturvårdsavtal är relativt stor, mer än dubbelt så hög som i till exempel Jämtland. Det gör att den skyddade arealen i Västra Götaland är över 5 000 hektar medan den i Jämtland är cirka 4 700 hektar.

  Medelhög andel

  Dalarna har en medelhög andel skog inom de här skyddsformerna, som sammanlagt omfattar 6 300 av länets knappt 2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

  Men varken i Dalarna, Västra Götaland eller Jämtland är ersättningen speciellt hög per hektar, 35 000 – 37 000 kronor, som ett genomsnitt för bägge skyddsformerna sammanräknat sedan 1993. Det kan jämföras med Uppland där motsvarande siffra är knappt 64 000 kronor per hektar.

  Produktiv skogsmark

  För de totalt 2,34 miljarderna har staten skyddat drygt 58 000 hektar produktiv skogsmark. Hur många skyddsvärda områden som finns kvar är oklart, men skogsstyrelsen har föreslagit att det ska utredas.

  – De kända värdekärnorna har vi koll på, men hur många som är okända går ju inte att svara på, säger Göte Eriksson, specialist områdesskydd på Skogsstyrelsen. Man kan väl säga att det inte är någon brist på områden ännu.

  Bromsades

  Arealen biotopskydd och naturvårdsavtal ökade långsamt från 1993 fram till millennieskiftet. En snabb ökning under cirka tio år bromsades sedan något runt 2010.

  – Det var då man la på 25 procent på intrångsersättningen. Det gjorde att det blev dyrare att skydda skogsmark och pengarna räckte till mindre arealer. Men i fjol ökade anslaget rejält, och vi brukar förbruka de anslag vi får, kommenterar Göte Eriksson.

  Sammanlagd ersättning, biotopskydd och naturreservat, 1993-2016, miljoner kronor

  Total summa: 2 339 miljoner kronor. Källa: Skogsstyrelsens statistikdatabas

  Kostnader för avsättningar

  Sedan 1993 är den ackumulerade ersättning som Skogsstyrelsen betalat ut för biotopskydd och naturvårdsavtal 2,34 miljarder kronor. Som jämförelse är Naturvårdsverkets anslag för skydd och åtgärder för värdefull natur 2,23 miljarder kronor bara i år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen