Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 november 2018

  Mest skog för pengarna i norr

  Högkonjunktur i skogsindustrin ger bra priser på virke. Det bidrar i sin tur till att lyfta priserna på skogsmark, framför allt i Norrland.

   Trots rekordpriser på skogsmark i Mellannorrland är det fortfarande där som köparna får mest skog för pengarna, enligt Skogssällskapets skogsindex.
  Trots rekordpriser på skogsmark i Mellannorrland är det fortfarande där som köparna får mest skog för pengarna, enligt Skogssällskapets skogsindex. FOTO: Skogssällskapet

  Priserna på skogsmark och virke fortsätter att ligga på höga nivåer – i vissa fall på rekordnivåer – i hela landet. Det konstaterar Skogssällskapet i sitt senaste Skogsindex. Den starka virkesmarknaden är en viktig faktor som fortsätter att driva upp fastighetspriserna, och nu har även fastighetspriserna i norra Sverige tagit fart, efter en försiktig inledning på året.

  ”Vi ser en allmän uppgång av skogsmarkspriserna i Norrland. Procentuellt sett har Norrland den högsta prisökningen sedan senaste Skogsindex i våras”, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet i Linköping, i ett pressmeddelande.

  Rekordpriser i Mellannorrland

  I Mellannorrland ligger priserna på skogsmark nu på den högsta nivån sedan mars 2012, enligt Skogssällskapet.

  Men tack vare de höga virkespriserna har avkastningsvärdet stigit mer än fastighetspriserna. Sedan hösten i fjol har Skogsindex därför sjunkit för hela landet, det vill säga att köparna nu får mer skog för pengarna. Allra mest har det sjunkit för Sydsverige och Uppland, som trots det fortfarande ligger högst i Skogssällskapets index. Det innebär att köparna i de regionerna fortfarande får betala en hel del för annat än avkastningsvärdet. Lägst är Skogsindex för Mellannorrland och Norrbotten.

  Finns framtidstro

  De höga priserna på både virke och skogsmark ser också ut att hålla i sig, tror Ulrik Abelson. Utöver en stark efterfrågan på virke från både sågverk och cellulosaindustrin bidrar det låga ränteläget och en stark framtidstro till att hålla priserna uppe.

  ”Det finns en stark optimism om att kunna nyttja skogen till flera nya produktområden framöver, så som nanoteknik, biokompositer och energi. Jag skulle säga att det riktigt bubblar i branschen”, säger han.

  Skogssällskapets skogsindex

  Indexet bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Marknadspriset divideras med avkastningsvärde och kvoten kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att köparen betalar för annat än virke, till exempel närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera.

  Skogsindex hösten 2018

  Sydsverige 1,31

  Västsverige 1,27

  Uppland 1,65

  Mellannorrland 1,17

  Norrbotten 1,19

  Relaterade artiklar

  Till toppen