Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 augusti 2001

  Mera pengar till forskning om bioenergi

  Energimyndigheten har delat ut 13,6 miljoner kronor i stöd till ett antal forskningsprojekt inom området bioenergi. Stödet till de 16 projekten kommer från forskningsprogrammet "Biobränslen och miljön" som skall pågå fram till halvårsskiftet år 2004.

  Användningen av biobränslen ökar
  stadigt. Men alla effekter av hur ett ökat uttag av biobränslen
  påverkar naturen är inte klarlagda. Därför
  satsar Energimyndigheten på forskning om hur man ska kunna
  producera stora mängder skogsbränsle samtidigt som man
  värnar om såväl långsiktigt uthållig
  skogsproduktion som den biologiska mångfalden.

  Bland de institutioner som för pengar ingår institutionen
  för ekologi vid Lunds Universitet som får 1 775 000
  kronor för projektet ”Ektomykorrhizasvampars betydelse för
  att frigöra näring och motverka kväveförluster
  i skogar”.

  Göteborgs universitet, zoologiska institutionen, får
  1 200 000 kronor för projektet ”Biologisk mångfald,
  skogsbränsle och skötsel av bestånd; effekter
  av biomassauttag i lövskog med nyckelelement, en experimentell
  långtidsstudie”.

  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, institutionen
  för ekologi och miljövård, får 2 100 000
  kronor för projektet ”Effekter av skogsbränsleuttag
  på markekologiska processer och näringsdynamiken i
  rena och blandade skogsbestånd”.

  Till de som får stöd hör också institutionen
  för skoglig produktionsteknik vid SLU som får 1 500
  000 kronor för projektet ”Praktisk produktionsoptimering
  av gran”.

  TT

  Relaterade artiklar

  Till toppen