Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 oktober 2019

  Mer skog frivilligt avsatt

  Mellan 2016 och 2018 ökade de frivilliga avsättningarna av skog med 3 procent, och uppgår nu totalt till 1,2 miljoner hektar.

   14,8 miljoner hektar, eller 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark, är nu certifierad enligt PEFC eller FSC.
  14,8 miljoner hektar, eller 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark, är nu certifierad enligt PEFC eller FSC. FOTO: Ann Lindén

  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar utvecklingen för certifiering och frivilliga avsättningar och kommer i fortsättningen att publiceras årligen. De två hänger ihop eftersom certifieringarna innebär att skogsägarna förbinder sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallade frivilliga avsättningar.

  ”När arealen certifierad skog ökar, så ökar också de frivilliga avsättningarna. Det hjälper till att bidra till de nationella miljömål vi har att avsättningarna bör öka”, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

  Hand i hand

  Därför är det inte överraskande att den certifierade arealen också ökade med 3 procent mellan 2016 och 2018, och nu är uppe i totalt 14,8 miljoner hektar eller motsvarande 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark.

  Certifierade skogsägare bidrar med 83 procent av de frivilliga avsättningarna. Det innebär att de i genomsnitt avsatt 6,8 procent av sin produktiva skogsmarksareal medan ocertifierade skogsägare avsatt 2,3 procent av sin skog.

  Mindre på enskild mark

  Enskilda markägare står för 38 procent av de frivilliga avsättningarna medan övriga ägare står för 62 procent. Eftersom de enskilda markägarna äger 51 procent av all skogsmark innebär det att de sätter av en lägre andel av sin mark, 3,9 procent, medan övriga markägare i genomsnitt avsätter 6,5 procent av sin produktiva skogsmark.

  Den skillnaden kan också förklaras av att bara 32 procent av den enskilt ägda skogsmarksarealen är certifierad medan övriga ägare certifierat 94 procent av sin produktiva skogsmark.

  Olika kvalitet

  Men samtidigt är det lite olika kvalitet på underlaget till statistiken. Sex större markägare står för 47 procent av de frivilliga avsättningarna och publicerar också dessa på en webbsida. För dem inhämtar Skogsstyrelsen all data årligen.

  För andra certifierade markägare, som står för 37 procent av de frivilliga avsättningarna, kommer data från en årlig enkät som bygger på registerutdrag eller stickprov. Även för de icke certifierade markägarna, som står för 17 procent av avsättningarna, kommer data från en enkät. Den genomfördes senast 2010 med en svarsfrekvens på cirka 50 procent.

  Relaterade artiklar

  Till toppen