Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 april

  Mer mykorrhiza med lämnade träd

  Att spara träd på hyggen är bland annat bra för fåglarna. Men det gör också nytta där det inte syns - under marken.

   Stensopp, eller Karl Johan-svamp efter kung Karl XIV Johan som tog med sig den franska vanan att äta svamp till Sverige, är en av de svampar som bildar mykhorrhiza med skogsträd.
  Stensopp, eller Karl Johan-svamp efter kung Karl XIV Johan som tog med sig den franska vanan att äta svamp till Sverige, är en av de svampar som bildar mykhorrhiza med skogsträd. FOTO: Torbjörn Esping

  Alla träd är beroende av svampar för att växa. Under marken kopplas trädens rötter samman med svamparnas rottrådar till mykorrhiza, där trädet och svampen samarbetar i symbios. Svampen hjälper trädet att ta upp vatten och näringsämnen samtidigt som trädet förser svampen med kolhydrater.

  Svamparna påverkas också av vad som händer med skogen, och det är något som undersökts i en forskningsstudie vid SLU. I tallskog norr om polcirkeln jämförde forskarna under tre år svampsamhället i marken i bestånd där 0, 30, 60 eller 100 procent av träden tagits bort.

  Stor minskning

  Resultaten visade att om minst 30 procent av träden sparades fanns det efter tre år mykorrhizasvamp i mer än 80 procent av alla jordprover. Om inga träd sparades sjönk frekvensen till 50 procent. Mängden mykorrhizasvamp minskade med 95 procent och artrikedomen sjönk med 75 procent.

  I Sverige sparas av naturvårdsskäl mellan fem och tio procent av träden vid avverkning och Anders Dahlberg, som varit projektledare för studien, har beräknat hur detta kan påverka svamparna.

  – Om vi sparar 5 procent av träden kommer vi förlora 75 procent av alla mykorrhizaarter i det lokala beståndet. Men även måttliga ingrepp, som 60 procent sparade träd, innebär en förlust av 30 procent av mykorrhizaarterna, säger han i ett pressmeddelande.

  Lång återhämtning

  Förlusterna är också svåra att ersätta, enligt beräkningar tar det 90 år efter avverkning innan det är lika många arter av mykorrhiza igen och vissa arter verkar ha svårt att komma tillbaka överhuvudtaget.

  Det är inte säkert att de arter som är viktigast för träden återetableras och vissa arter kan försvinna helt, och forskarnas slutsats är därför att fler sparade träd vid avverkning kan vara ett sätt att skydda ovanligare mykorrhizaarter.

  Mykorrhiza

  De flesta av våra skogsträd: tall, gran, björk, al, asp, ek, bok, alm och hassel, är alltid mykorrhizaförsedda i naturen. Tall och gran kan inte klara sig utan sin svamppartner någon längre tid ens med intensiv gödsling. Mykorrhizan är en nödvändig förutsättning för skogen på flertalet av våra magra marker.

  Källa: SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen