Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 december 2017

  Mer hyggesfritt i statens skogar

  Regeringen ger Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket i uppdrag att utveckla metoder för och att praktisera användningen av hyggesfria metoder i sina skogar.

  Dessutom ska de två verken utveckla arbetet med grön infrastruktur och spridningskorridorer i praktiken. Det avslöjar miljöminister Karolina Skog och finansmarknadsminister Per Bolund, bägge MP, för ATL.

  – Regeringen har ett ambitiöst arbete för den biologiska mångfalden, och har satsat mycket på att skydda värdefull natur. Det andra och lika viktiga benet är hur vi utvecklar bruket av skog, säger Karolina Skog.

   – Vi har tidigare tagit ställning till att hyggesfritt skogsbruk ska spridas generellt i Sverige, och har informationsinsatser riktade till privata skogsägare. Då är det en trovärdighetsfråga att vi också ger tydliga uppdrag till de delar där staten äger mark, säger Karolina Skog.
  – Vi har tidigare tagit ställning till att hyggesfritt skogsbruk ska spridas generellt i Sverige, och har informationsinsatser riktade till privata skogsägare. Då är det en trovärdighetsfråga att vi också ger tydliga uppdrag till de delar där staten äger mark, säger Karolina Skog. FOTO: Sören Andersson

  – Vår ambition är att det statliga skogsbruket ska vara ett föredöme. Om vi ställer krav på privata och kommersiella skogsägare att de ska ta stor miljöhänsyn måste vi också visa på att vi är beredda att göra stora insatser själva, fortsätter Per Bolund.

  Exakt vilka metoder som ska användas anger inte ministrarna, det är upp till förvaltarna på de två verken. Hur stor andel som ska ställas om till hyggesfritt specificerar de inte heller.

  – Det är inte heller all areal som är lämplig för hyggesfritt skogsbruk, säger Per Bolund.

  – Metodutvecklingen omfattar även att identifiera vilka marker som är lämpliga för det här, flikar Karolina Skog in.

  Ingen kompensation

  Att i högre utsträckning använda hyggesfria metoder förväntas vara positivt för den biologiska mångfalden men även för rekreationsvärden, att själva skogskänslan finns kvar. Någon kompensation för eventuellt ekonomiskt bortfall kommer verken inte att få, arbetet ska rymmas inom befintlig budget.

  – Det är ju två olika filosofier. Att man tar ut mycket virke på kort tid och får en stor vinst kortsiktigt, eller att man tar ut skog mer eller mindre kontinuerligt och inte får samma avkastning på kort sikt, men däremot över tid kan det mycket väl ge samma resultat, säger Per Bolund, men betonar att det är viktigt att följa upp utfallet.

  Varför går inte uppdraget till SLU att bedriva på till exempel Sveaskogs marker, med tanke på att det finns så lite forskning kring både biologiska och ekonomiska effekter av hyggesfritt skogsbruk?

  – Det är bra att man har förvaltare som prövar de här metoderna, och då finns det också förutsättningar för forskningen att följa utvecklingen, säger Per Bolund medan Karolina Skog påpekar att det finns möjlighet till samverkan med till exempel Skogsstyrelsen.

  Missar målen utan åtgärder

  – Sen får praktikerna som arbetar med skötseln på de här två verken själva avgöra om det är lämpligt att ta in akademin, det kanske lämpar sig, säger Karolina Skog, och tillägger att Sveaskog redan har arbete med hyggesfritt.

   – Vidtar vi inte åtgärder är sannolikheten noll att vi klara av de miljömål vi har satt upp. Det kommer att krävas insatser och det här är ett sätt från regeringens sida att visa att vi menar allvar, säger Per Bolund.
  – Vidtar vi inte åtgärder är sannolikheten noll att vi klara av de miljömål vi har satt upp. Det kommer att krävas insatser och det här är ett sätt från regeringens sida att visa att vi menar allvar, säger Per Bolund. FOTO: Foto Fredrik Hjerling

  Bägge ministrarna betonar skogens betydelse för besöksnäringen men även för hälsa och välbefinnande runt tätorter och att staten utöver ansvar för sina verk och företag också har ett samhällsansvar.

  – Vi har miljömål som ska uppnås, att vi inom en generation ska överlämna en värld till våra barn och barnbarn där vi har löst de stora miljöproblemen. Där vet vi att biologisk mångfald är en av de stora utmaningarna. Vidtar vi inte åtgärder är sannolikheten noll att vi klara av de miljömål vi har satt upp. Det kommer att krävas insatser och det här är ett sätt från regeringens sida att visa att vi menar allvar, säger Per Bolund.

  Statliga skogar

  Statens Fastighetsverk förvaltar 6,5 miljoner hektar mark varav 866 000 hektar produktiv skogsmark. Av detta är 71 procent avsatt för naturvård. De resterande 250 000 hektaren klassas som produktionsskog.

  Fortifikationsverket äger 373 000 hektar mark varav 100 000 är skog. 2010 pekades 10 500 hektar av den produktiva skogsmarken ut som skyddsvärd.

  Sveaskog äger 4 miljoner hektar mark varav 3,1 miljoner är produktiv skogsmark. Sveaskog har som miljömål att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska hanteras som naturvårdsareal genom ekoparker, naturvårdsskogar eller naturhänsyn på hyggena.

  LÄS MER: Allt för enkelt om hållbart skogsbrukLÄS ÄVEN: Dröj med avverkning för naturens skullLÄS OCKSÅ: Mer resurser till SkogsstyrelsenPREMIUM: Dramatisk prissänkning väntar mjölkbönder

  Relaterade artiklar

  Till toppen