Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 mars

  Markägare överklagar stoppade avverkningar

  Domstolen gav Skydda Skogen rätt att överklaga ett antal avverkningsanmälningar i Jämtland. Nu överklagar markägaren AB Äggfors domstolens beslut:

  – Det här är alldeles för betydelsefullt för skogsbruket som helhet, säger juristen Magnus Norberg.

   ”Vi kommer överklaga, vi måste veta hur hanteringen av avverkningar ska gå till framöver”, säger Magnus Norberg.
  ”Vi kommer överklaga, vi måste veta hur hanteringen av avverkningar ska gå till framöver”, säger Magnus Norberg. FOTO: Gunnar Andersson

  Mark- och miljödomstolen i Östersund återförvisade nyligen ett antal avverkningsanmälningar i Jämtland till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning.

  På de avverkningsanmälda områdena har föreningen Skydda Skogen hittat 15 fridlysta och 26 rödlistade arter och också informerat Skogsstyrelsen om detta. Trots det har Skogsstyrelsen inte gjort några fältbesök eller utfärdat några förelägganden eller förbud för att säkra arternas fortlevnad och har då brustit i sitt ansvar, anser Skydda Skogen.

  Att Mark- och miljödomstolen ger Skydda Skogen rätt att överklaga avverkningsanmälningarna överraskar Magnus Norberg, jurist på Terravia. Han har företrätt AB Äggfors, en av de tre markägarna, som nu överklagar Mark- och miljödomstolens beslut.

  Inget att överklaga

  – Gången är ju den att man gör en avverkningsanmälan, väntar sex veckor och om Skogsstyrelsen inte har några invändningar så får man gå vidare med avverkningen. Skogsstyrelsen tar normalt inget beslut och då finns heller inget att överklaga. Det nya här är att rätten valt att tolka tystnaden som ett beslut trots att inga beslut fattats, säger han.

  Frågan har prövats tidigare och då har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att exempelvis en vägledning från Skogsstyrelsen vid en avverkning inte var ett överklagbart beslut. Undantagen är fjällnära skog eller ädellövskog, där det behövs tillstånd och ett beslut fattas.

   De berörda avverkningarna är nu stoppade under den rättsliga prövningen. (Arkivbild utan koppling till texten)
  De berörda avverkningarna är nu stoppade under den rättsliga prövningen. (Arkivbild utan koppling till texten) FOTO: Mostphotos

  Oklart rättsläge

  Det hela kompliceras också av att avverkningsärendena kan ta två olika vägar i rättssystemet. Avverkningsanmälan är formellt ett samråd enligt både Skogsvårdslagen och Miljöbalken, som bägge gäller i skogen. Skogsvårdslagen prövas i förvaltningsrätten och Miljöbalken i miljödomstolarna.

  – Enligt tidigare domar i Högsta förvaltningsrätten, och även vid kammarrätten i Göteborg, kan vägledningarna inte överklagas. Men enligt Mark- och miljödomstolen kan nu en utebliven reaktion på en avverkningsanmälan överklagas. Det är stor oordning i rättssystemet, säger Magnus Norberg.

  Undantag blir regel

  Han invänder också mot att föreningen Skydda Skogen ges rätt att överklaga enligt Århuskonventionen.

  – Normalt är det bara direkt berörda som kan överklaga. Men Århuskonventionen ger ett undantag för till exempel miljöorganisationer att överklaga inom vissa beslutsområden. Undantaget gjordes för att gälla verksamheter med mycket stor påverkan på miljön, som industrietableringar eller infrastruktursatsningar. Men med den här domen finns risk att man gör undantaget till allmän regel, går utanför konventionens intentioner och ger möjlighet att även överklaga enskilda små verksamheter, säger han och fortsätter:

  – I sin dom ändrar Mark- och miljödomstolen lagstiftningen utan att ha gjort en avvägning som det hade behövts en utredning för, den avvägningen gör domstolen i ett penndrag. Vi kommer överklaga, det här är alldeles för betydelsefullt för skogsbruket som helhet. Vi måste veta hur hanteringen av avverkningar ska gå till framöver.

  Skogsstyrelsen om stoppade avverkningarna: ”En miss”

  Fakta: Flera markägare berörs

  Tre markägare berörs av de avverkningar som överklagats av Skydda Skogen: AB Äggfors, som företräds av Magnus Norberg, SCA, som redan tidigare meddelat att de överklagar, samt Persson Invest Skog AB som i rätten yrkat på en återförvisning för fortsatt handläggning.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen