Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 september 2019

  Markägare: Det känns som en upprättelse

  Efter nästan åtta års kamp har markägarna fått rätt.

  Svenska kraftnäts planerade luftburna elledning i sydöstra Sverige godkänns inte.

  – Det känns som en delseger, säger Karl-Johan Axelsson, skogsbrukare i Baggetorp.

   Karl-Johan Axelsson i Baggetorp är lättad efter Energiinspektionens beslut. Den kraftledning som planerats intill den som redan finns på hans mark blir inte godkänd. Arkivbild.
  Karl-Johan Axelsson i Baggetorp är lättad efter Energiinspektionens beslut. Den kraftledning som planerats intill den som redan finns på hans mark blir inte godkänd. Arkivbild. FOTO: Fredrik Loberg

  Svenska kraftnät vill uppföra en ny, 20 mil lång 420-kilovoltsledning från Ekhyddan norr om Oskarshamn till Hemsjö i Blekinge. I de nio berörda kommunerna har motståndet varit massivt i flera år, inte minst bland markägarna.

  Protesterna har nu gett resultat. Energimarknadsinspektionen, EI, tillåter inte kraftledningen. Detta trots att ett utökat elnät i östra Småland behövs, i och med den nya Nordbaltledningen över Östersjön.

  – Vi är väl medvetna om att ledningen är av europeiskt och svenskt intresse, och tycker att det är tråkigt att behöva ta det här beslutet, säger EI:s generalsekreterare Anne Vadasz Nilsson.

  – Vi har dock inte fått in tillräckligt med underlag från Svenska kraftnät, och kan därför inte utesluta att det finns alternativ som är bättre ur ett samhällsperspektiv.

  Karl-Johan Axelsson, skogsbrukare i Baggetorp utanför Oskarshamn, tycker att EI:s beslut är glädjande.

  – Det känns som en upprättelse, säger han.

  År 2012 var Karl-Johan Axelsson med och bildade ett nätverk i Oskarshamns kommun mot luftledningsplanerna. Många markägare längs den planerade ledningssträckan har anslutit sig till motståndet.

  – Vi är många som har lagt ner oerhört många timmar och dagar för att göra markägarnas gemensamma röst hörd. Jag har talat med flera av dem nu direkt efter EI:s beslut. Lokalt kommer vi inom nätverket att träffas inom kort. Det blir inget firande, men det känns rätt att prata igenom situationen, säger han.

   Karl-Johan Axelsson ingår i ett nätverk med andra markägare som engagerat sig i ärendet. Nu ska de träffas för att diskutera igenom beslutet, säger han. Arkivbild.
  Karl-Johan Axelsson ingår i ett nätverk med andra markägare som engagerat sig i ärendet. Nu ska de träffas för att diskutera igenom beslutet, säger han. Arkivbild. FOTO: Fredrik Loberg

  Intresseföreningar, företag och politiker i sydöstra Sverige har också protesterat. Bristfällig miljöhänsyn och låga markintrångsersättningar har varit två av deras huvudargument. Kritikerna har framfört att möjligheten att lägga en markkabel i stället borde utredas bättre. Det håller EI med om. Svenska kraftnät har inte visat att den planerade ledningen uppfyller vare sig kraven på lämplig lokalisering eller bästa möjliga teknik, enligt EI.

  Svenska kraftnät aviserar att de kommer att låta regeringen pröva frågan om luftledningen.

  – Svenska kraftnät delar inte EI:s bedömning och ser det som principiellt viktigt att få prövat vad ellagens och miljöbalkens krav innebär, säger Bertil Persson, chefsjurist på Svenska kraftnät till ATL.

  – Vi behöver nu analysera besluten, men det mesta talar därför för att vi kommer att överklaga.

  Relaterade artiklar

  Till toppen