Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 juli 2017

  Markägare: ”Det känns som en seger”

  Kraftiga betesskador på skog och en älgstam med dålig reproduktionsförmåga fick åtta markägare att överklaga länsstyrelsens älgförvaltningsplan. Efter flera juridiska turer har Naturvårdsverket gett markägarna rätt och upphäver förvaltningsplanen. "Det känns som en seger", säger Lisbeth Larsson, en av de åtta markägarna.

   Åtta markägare i Tibrotrakten har överklagat länsstyrelsens älgförvaltningsplan eftersom de ansåg att för få älgar jagades. Nu har markägarna fått rätt av Naturvårdsverket som upphäver förvaltningsplanen.
  Åtta markägare i Tibrotrakten har överklagat länsstyrelsens älgförvaltningsplan eftersom de ansåg att för få älgar jagades. Nu har markägarna fått rätt av Naturvårdsverket som upphäver förvaltningsplanen. FOTO: Ulf Aronsson

  Åtta markägare i Tibro har överklagat den älgförvaltningsplan för område 6 i Västra Götaland som länsstyrelsen har beslutat om. De anser att länsstyrelsen inte har tagit hänsyn till de kraftiga betesskadorna som älgarna orsakar, vilket gör det svårt att driva ett ståndortsanpassat skogsbruk. Markägarna hänvisade också till att antalet älgolyckor i området inte gått ned och att den älgstam som finns har svårt att finna föda och reproducera sig.

  Upphäver förvaltningsplanen

  Nu har Naturvårdsverket gett markägarna rätt och upphäver länsstyrelsens förvaltningsplan.

  – Det känns väldigt bra. Det är ett steg i rätt riktning, säger Lisbeth Larsson, en av de åtta markägarna, till ATL.

  Men det har inte varit lätt att ifrågasätta älgförvaltningsplanen. När markägarna överklagade den fick de först nej, de hade inte ens rätt att överklaga. Men en dom i Förvaltningsrätten i Göteborg ändrade på detta och när Naturvårdsverket åter fick ärendet på sitt bord gick de på markägarnas linje.

  – Föreskrifterna för älgförvaltning ser väldigt bra ut på pappret, men i vårt område har det inte fungerat i praktiken. Markägarna har haft väldigt lite att säga till om och därför är vi väldigt glada över Naturvårdsverkets beslut. Det ger hopp för andra markägare som är i samma situation, säger Lisbeth Larsson.

  Högt betestryck

  De åtta markägarna lutar sig mot Skogsstyrelsens Älgbetesinventering, ÄBIN, som visar att betestrycket från älgarna är hårt. Det påverkar skogsbruket och flera av markägarna har därför tvingats plantera gran på tallmarker.

  – Det får stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, det blir obalans i hela systemet när det inte går att plantera rätt trädslag på rätt mark. Vi har inte velat ge oss utan satt tall på våra marker. Jag har försökt skydda plantorna genom att sätta frystejp på skotten, med varierande resultat. Det här handlar om stora ekonomiska förluster för skogsägarna, säger Lisbeth Larsson.

  Nu hoppas markägarna på en ny älgförvaltningsplan från länsstyrelsen.

  – Avskjutningen behöver öka för att vi ska få en älgstam i balans. Visst ska vi ha älgar, men de måste ju ha mat också. Vi markägare hoppas att den nya planen temporärt medger att älgstammen minskas markant så att vi senare kan börja om med att bygga upp den i balans, säger Lisbeth Larsson.

  Viktigt att samarbeta med jägarkåren

  Hon är noga med att betona att älgförvaltningen måste ske i samverkan med jägarna.

  – Vi har bra jägare i vårt område och de förstår vår situation. Om vi ska få en bra älgstam måste rätt älgar skjutas och det är viktigt för oss att vi har ett bra samarbetsklimat med jägarna för att älgförvaltningen ska fungera.

  Den tidigare älgförvaltningsplanen gällde fram till jaktåret 2018–2019 och vad som gäller nu är oklart.

  – Just nu har vi ingen förvaltningsplan och vi vet inte riktigt vad som händer. Vi har ringt länsstyrelsen, men Naturvårdsverkets beslut att upphäva planen är så nytt att länsstyrelsen inte hunnit agera än. Det nya jaktåret börjar i oktober och vi anser att det måste fram en ny älgförvaltningsplan till dess, så länsstyrelsen får ju snabba på, säger Lisbeth Larsson.

  LÄS MER: Ingen effekt av ny älgförvaltningLÄS OCKSÅ: Fortsatt stora betesskador i NorrlandLÄS OCKSÅ: Älgen äter för en miljardPREMIUM: Älgskador i Blekinge värst i landet

  Relaterade artiklar

  Till toppen