Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 oktober

  Forskare: Mer tall ger färre viltskador

  Älgen hamnar ofta i fokus när det gäller viltskador på skog. Men ny forskning från SLU visar att mängden tall är en av de viktigaste faktorerna för andelen viltskadade tallar.

   Tioårig tallplantering med hårt betestryck.
  Tioårig tallplantering med hårt betestryck. FOTO: Mari Nälsén

  Forskare vid SLU har undersökt om täthet av hjortdjur, tillgång på tallfoder och snödjup kan förutspå omfattningen av viltskador på skog. Och resultaten visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur måste tas med i beräkningen tillsammans med antalet älgar om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt.

  I Götaland hittade forskarna inte något samband mellan mängden älg och mängden viltskador på tall. Däremot var mängden tall och mängden rådjur viktiga, och det fanns även en tendens till att mängden kronhjort också spelade roll.

  Mängden tall viktig

  ”Särskilt stora problem med viltskador på tall finns i områden där det finns lite tall och många andra hjortdjur utöver älgen”, säger Sabine Pfeffer, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå i ett pressmeddelande.

   ”Gemensamt för hela landet är att mängden tall är en av de viktigaste faktorerna för andelen viltskadade tallar. Mer tall resulterade i färre viltskador”, säger Sabine Pfeffer.
  ”Gemensamt för hela landet är att mängden tall är en av de viktigaste faktorerna för andelen viltskadade tallar. Mer tall resulterade i färre viltskador”, säger Sabine Pfeffer. FOTO: SLU/Susanna Bergström

  I Svealand hittade forskarna bara ett samband mellan tall och viltskador. I områden med mer tall var det färre viltskador, och tvärtom. Men inte heller i Svealand fanns något direkt samband fanns mellan mängden älg och mängden viltskador på tall.

  I norra Sverige har älgen ännu ingen utbredd konkurrens om födan från andra hjortdjur. Där spelar i stället mängden tallfoder, mängden älg och mängden snö stor roll för mängden viltskador. Djup snö gör bärriset svåråtkomligt vilket kan leda till att andelen viltskadad tall ökar.

  Helhetsgrepp i förvaltningen

  Tidigare forskning visar att de flesta tallarna faktiskt betats av älg. Samtidigt är bärris, som blåbär och ljung, en viktig resurs för alla hjortarter och konkurrensen om föda från de mindre hjortarterna kan tvinga älgen att äta mer tall. Att öka mängden tall och ta hänsyn till alla hjortarter i förvaltningen är vägen framåt, enligt forskarna.

  ”Förvaltningen behöver ta ett helhetsgrepp för öka chansen att nå målen om minskade skogsskador”, säger Sabine Pfeffer.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen