Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 juni 2020

  Många missar på samma uppdrag

  Fridene, Hjo

  På två avverkningar gick Sveaskog över sex av sju möjliga gränser.

  – Det känns helt orimligt att en inköpare med GPS ska kunna missa så mycket vid snitslingen, säger skogsägaren Marcus Werjefelt.

   Rejäl miss. I förgrunden syns Sveaskogs snitsel för avverkningens gräns. Men enligt fastighetskartan går gränsen där Marcus Werjefeldt står.
  Rejäl miss. I förgrunden syns Sveaskogs snitsel för avverkningens gräns. Men enligt fastighetskartan går gränsen där Marcus Werjefeldt står. FOTO: Ulf Aronsson

  ATL har tidigare skrivit om Marcus Werjefelt, skogsägare i Hjo, som drabbades av intrång på sin fastighet i samband med att Sveaskog avverkade ett grannskifte. Sveaskogs kontrollmätning visade att snitslingen satt inne på Marcus Werjefeldts mark enligt fastighetskartan och de erbjöd sig att ersätta de träd som maskinavverkats på fel sida om gränsen.

  Men det visade sig inte vara den enda gränsöverträdelsen. På hyggets andra sida hade träd avverkats utanför snitslingen mot nästa grannskifte. Samtidigt hade Sveaskog också naggat på det skiftet även från andra sidan.

  Markägaren som beställde avverkningen äger marken på bägge sidor och lät i samband med avverkningen också ta ner en grupp aspar som enligt fastighetskartan stod på bägge sidor om gränsen. Och det slutade inte där.

  – Jag visste att grannen som beställt avverkningen samtidigt låtit Sveaskog avverka ytterligare ett skifte cirka 500 meter längre söderut, så jag gick dit för att titta med en GPS och fastighetskartan. Och där stämde ingenting, säger Marcus Werjefelt.

   Sveaskog avverkade in på marker som tillhör Sonny Österman, Ingvar Andersson och Marcus Werjefeldt, och som nu vill ha ersättning. Ytterligare en granne drabbades men har avböjt att medverka i ATL.
  Sveaskog avverkade in på marker som tillhör Sonny Österman, Ingvar Andersson och Marcus Werjefeldt, och som nu vill ha ersättning. Ytterligare en granne drabbades men har avböjt att medverka i ATL. FOTO: Ulf Aronsson

  Jämfört med fastighetskartan gick den andra avverkningen runt 20 meter över gränserna i norr och väster och knappt tio meter över i söder. Den östra gränsen är ett drygt meterdjupt dike, och den hade avverkningen inte gått över.

  – Jag äger ingen mark intill den andra avverkningen, men eftersom Sveaskog tagit skog på samtliga grannfastigheter vid samma avverkningstillfälle kontaktade jag de andra ägogrannarna och informerade dem, säger Marcus Werjefeldt.

   På flera ställen sitter snitslingen fel enligt fastighetskartan, på andra ställen har träd avverkats utanför snitslingen.
  På flera ställen sitter snitslingen fel enligt fastighetskartan, på andra ställen har träd avverkats utanför snitslingen. FOTO: Ulf Aronsson

  Sex av sju gränser

  Sveaskog kontrollmätte även det andra hygget och kom fram till att även det gick utanför gränserna enligt fastighetskartan.

  – Så på två avverkningar har Sveaskog lyckats gå över sex av sju möjliga gränser. Det känns helt orimligt att en inköpare med GPS ska kunna missa så mycket vid snitslingen, säger Marcus Werjefelt.

   Mitt på gränsen mellan Sonny Östermans mark och mark som ägs av grannen som beställde avverkningen finns en stor lucka i skogen. Här stod en grupp aspar som också togs ned vid Sveaskogs avverkning.
  Mitt på gränsen mellan Sonny Östermans mark och mark som ägs av grannen som beställde avverkningen finns en stor lucka i skogen. Här stod en grupp aspar som också togs ned vid Sveaskogs avverkning. FOTO: Ulf Aronsson

  Bara en av grannarna, Sonny Österman, som inte bor på sin fastighet, var medveten om att avverkningen var på gång.

  – Grannen som beställde avverkningen ringde och frågade om de fick lägga upp virket på min mark. Jag sa att det gick bra, men jag hade ju inte tänkt att de skulle ta med mina träd också. Men det hade jag aldrig upptäckt om inte Marcus sagt till, säger han.

  Ingvar Andersson, en annan av de drabbade grannarna, hade varken informerats om avverkningen eller noterat intrånget. Han är förvånad över hur det kunnat bli så fel.

  – Jag har varit med vid andra avverkningar och det har aldrig varit några problem. De som snitslar brukar vara väldigt noga, säger han.

  Juristens råd: Så hanterar du en felaktig avverkning

  • Gränserna i fastighetskartan är inte juridiskt gällande. Det som gäller är markeringar i terrängen: rösen, stenar eller gränsrör. Saknas gränsmarkeringar behövs en gränsutsättning av Lantmäteriet för att slå fast de juridiska gränserna.

  • Det bästa är att förebygga. Markera gränserna tydligt och hugg upp rågångar. Kommunicera mellan grannar, var med och bestäm gränser och när köparen snitslar.

  • Om du drabbas: Anlita en skogskonsult eller Skogsstyrelsen för att bestämma värdet på de avverkade träden. Se till att redan innan vara överens om vem som ska stå för kostnaden för klavningen. I princip är det ersättning för virkesvärdet som gäller.

  • Att polisanmäla gör ingen nytta eftersom det normalt inte är fråga om något uppsåtligt brott. Att direkt koppla in en jurist kan kosta mer än det smakar. Försök i första hand att göra upp i godo, oftast ligger det i entreprenörens och köparens intresse att ställa allt tillrätta när ett misstag har inträffat.

  Källa: Daniel Eggertz, jurist och jägmästare

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen