Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 augusti 2016

  Många fördelar med blandskog

  Det finns många fördelar med blandskog. Men nackdelarna kan vara avgörande, och forskningen på området är bristfällig.

   – Blandskogar har många potentiella fördelar. Men osäkerhet om produktion, skötsel och problem med betning kan vara förklaringen till att det inte finns mer blandskog i Sverige, anser Adam Felton.
  – Blandskogar har många potentiella fördelar. Men osäkerhet om produktion, skötsel och problem med betning kan vara förklaringen till att det inte finns mer blandskog i Sverige, anser Adam Felton. FOTO: Ulf Aronsson

  Över 95 procent av alla svenska skogliga långtidsförsök gäller monokulturer. Kunskaperna om blandskog är relativt låga, men en som forskat på det är Adam Felton, docent vid SLU i Alnarp. Han pekar på flera fördelar:

  – Blandbestånd är mer motståndskraftiga mot insektsangrepp, sjukdomar och stormar. De har också en högre biodiversitet, ger bättre vattenkvalitet, och upplevs som mer estetiskt tilltalande och lämpliga för friluftslivet. Dessutom ger det större valfrihet inför framtiden, till exempel möjligheter till anpassning inför klimatförändringar, och om det går att använda naturlig föryngring minskar kostnaderna, säger han.

  Adam Felton och hans kollegor har sammanfattat vetenskapliga studier om blandbestånd av gran med ett inslag på minst 30 procent björk eller tall. Andra blandningar är tänkbara och skillnaderna jämfört med träslagsrena bestånd beror på trädslagsblandning, markförhållanden, geografiskt läge och hur beståndet ser ut från början.

  För vissa faktorer, till exempel motståndskraft mot brand, är det svårt att säga något entydigt, blandskogen kan vara både bättre och sämre.

  – Faktorer där vi såg negativa effekter var betning, avverkningskostnader och att skötseln blir mer komplicerad.

  Hur påverkas volymproduktionen?

  – Den forskning som finns visar på ganska små skillnader och de kan vara både uppåt och nedåt. Sen blir det andra sortiment, vilket kan påverka lönsamheten.

  En titt på Adam Feltons listning visar fler positiva effekter än negativ. Och på ett hygge som lämnas för fri utveckling blir resultatet blandskog. Ur det perspektivet kan det tyckas märkligt att blandskog inte är mer vanligt?

  – De negativa faktorerna kan vara helt avgörande. Får du inte en tillräcklig föryngring eller om betningen blir för hård blir det svårt att få till en produktiv blandskog. Och om det är bra eller inte med blandskog beror helt på vilka värden skogsägaren prioriterar.

  Artikeln har tidigare varit införd i tidningen Skogsägaren.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen