Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 31 juli

  Magert resultat av nationellt skogsprogram

  Det fanns höga förväntningar på nationella skogsprogrammet. Men resultatet blev magert och otydligt. Fortsatt mycket arbete krävs för att förverkliga det.

   Sommaren 2020 sitter skogen och alla som gör anspråk på den fortfarande i väntrummet till en tydlig skogspolitik.
  Sommaren 2020 sitter skogen och alla som gör anspråk på den fortfarande i väntrummet till en tydlig skogspolitik. FOTO: TT

  2014 beslutade riksdagen om att ta fram ett nationellt skogsprogram. Den bild som målades upp var att något nytt och stort skulle skapas och att alla röster skulle höras på vägen mot en samsyn om skogen.

  Förväntningen var att det skulle bli tydligt hur skogen ska användas och arbetet satte igång med stor entusiasm.

  Förväntningarna var höga

  Men det blev många och långa glapp under arbetets gång. När regeringen i maj 2018 slutligen presenterade det nationella skogsprogrammet motsvarade det inte alls förväntningarna.

  – Alla – oavsett ståndpunkt – hade väntat sig mer, säger statsvetaren Johanna Johansson som är forskare vid Södertörns högskola och som följt hela processen med det nationella skogsprogrammet.

   Johanna Johansson, forskare och statsvetare.
  Johanna Johansson, forskare och statsvetare. FOTO: privat

  De infekterade konflikterna inom skogen var inte lösta och någon tydlig riktning hade inte tagits ut. I stället blev programmet ett paraplydokument för olika slags aktiviteter.

  Tydlig skogspolitik saknas

  Förmodligen var förväntningarna orealistiskt höga. Politiska avvägningar och motsättningar satte helt enkelt stopp för lösningar. Det säger flera personer som ATL pratat med.

  Sommaren 2020 sitter skogen och alla som gör anspråk på den fortfarande i väntrummet till en tydlig skogspolitik. Nu sätts förhoppningarna till Skogsutredningen och utredningen om Artskyddsförordningen. Dessa behövs för att tydliggöra vad som gäller för ägande- och brukanderätten. Utan tydlighet kan inte skogsprogrammen – varken det nationella eller de regionala – förverkligas.

  ”Var lösningsfokuserad”

  Johanna Johansson påpekar dock att mycket av det arbete som lades ner inom det nationella skogsprogrammet var bra. Diskussionerna i gruppen som behandlade biodiversitet och skogsproduktion var konstruktiva.

  – De lade ner oerhört mycket tid och det är synd om det går förlorat, säger Johanna Johansson.

  Hennes tips för att gå vidare är att se möjligheterna – ute i skogen.

  – Man ska ha exkursioner och inte bara konferenser och så ska man vara lösningsfokuserad, säger hon.

  Nationella skogsprogrammet

  Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

  Handlingsplanen för att genomföra programmet gav framför allt Skogsstyrelsen och SLU uppgifter. Dessa handlar bland annat om att ta fram statistik, kunskapsunderlag, utbildningspaket och analyser. Skogsstyrelsen ska också stödja de regionala processerna för skogsprogram.

  En del av uppgifterna och aktiviteterna har genomförts, men de senaste månaderna har mycket blivit inställt på grund av coronavirusets spridning.

  Källa: Regeringen och Skogsstyrelsen

  Utredningar om skogen

  2004 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över skogspolitiken. Den resulterade så småningom i propositionen ”En skogspolitik i takt med tiden” som regeringen överlämnade till riksdagen 2008.

  Som en följd av propositionen fick Skogsstyrelsen och SLU i uppdrag av regeringen att utreda olika former av intensivare skogsodling.

  Skogsstyrelsen kom 2009 med förslag om hur tillväxten skulle öka och variationen av trädslag bli större med hjälp av främmande trädslag.

  SLU presenterade sin rapport om möjligheter till intensivodling av skog 2009.

  Men utredningarna från Skogsstyrelsen och SLU ledde inte till en förändrad politik.

  Sedan dess har mycket hänt som berör skogen. Effekterna av EU-medlemskapet har blivit tydliga och en debatt om ägande- och brukanderätt har blossat upp. Därtill har klimatfrågan aktualiserats.

  Skogspolitiken har dock inte utretts. Därför välkomnade många den skogsutredning som tillsattes förra året. Utredningen har som uppdrag att hitta lösningar för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Uppdraget ska redovisas i november 2020.

  Relaterade artiklar

  Till toppen