Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 mars

  Oenighet i domar om nyckelbiotoper

  En ny dom ger skogsägaren rätt att överklaga en nyckelbiotop. Men om det överhuvudtaget är lagligt att registrera nyckelbiotoper finns det skilda uppfattningar om.

   Domstolarnas uppfattningar går isär om hur nyckelbiotoper ska hanteras, och enligt Skogsutredningen saknas stöd i lagen för registrering av nyckelbiotoper.
  Domstolarnas uppfattningar går isär om hur nyckelbiotoper ska hanteras, och enligt Skogsutredningen saknas stöd i lagen för registrering av nyckelbiotoper. FOTO: Gunnar Andersson

  Nu har Kammarrätten i Jönköping kommit med en ny dom rörande markägares rätt att överklaga en nyckelbiotop. Ärendet har tidigare prövats i Förvaltningsrätten i Jönköping som kom fram till att Skogsstyrelsen har laglig rätt att registrera nyckelbiotoper, att registreringen är ett överklagbart beslut men att registreringen var korrekt i det aktuella fallet.

  Med stöd från LRF överklagade markägaren Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten som nu kommit till samma slutsats: Nyckelbiotoper är överklagbara beslut och registreringen var korrekt.

  Men Gunnar Lindén, som jobbar med naturvårdsfrågor på LRF Skogsägarna, tycker att det är svårt att dra några slutsatser av domen:

  – Olika kammarrätter kommer till olika slutsatser om nyckelbiotoper kan överklagas eller inte. Och domen från Kammarrätten i Jönköping är väldigt knapphändig, bland annat hänvisar de bara till den tidigare domen från Förvaltningsrätten vad gäller legaliteten, det vill säga om Skogsstyrelsen överhuvudtaget har stöd i lagen att registrera nyckelbiotoper.

   Gunnar Lindén på LRF Skogsägarna.
  Gunnar Lindén på LRF Skogsägarna. FOTO: Ann Lindén

  Olika rättsutslag

  Det är en fråga som lyfts i Skogsutredningen, som kom fram till att det saknas lagstöd för registreringen av nyckelbiotoper.

  Tidigare har även Kammarrätten i Sundsvall kommit fram till att nyckelbiotoper är ett överklagbart beslut medan Kammarrätten i Göteborg tyckte tvärt om. Så med domen från Jönköping står det nu 2-1 för att nyckelbiotoper kan överklagas. Domarna från Sundsvall och Göteborg har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen för ny prövning.

  Enligt Gunnar Lindén är det osäkert om de kommer överklaga domen från Jönköping, bland annat på grund av att Skogsstyrelsen nu slutat med nyckelbiotopsinventeringen. Samtidigt finns tidigare registrerade nyckelbiotoper som markägare kan vilja överklaga.

  – Det är mycket som är oklart och många olika tolkningar. Men att det är så oklart visar åtminstone att nyckelbiotopsinventeringen ligger i en laglig gråzon, och då kan man ju fråga sig hur lämpligt det är? Vi får hoppas att Högsta Förvaltningsdomstolen kan komma till klarhet, men mycket framöver avgörs också av vilka beslut som tas utifrån Skogsutredningen.

  LÄS MER: ”Nyckelbiotoper inget förvaltningsbeslut”LÄS OCKSÅ: Nyckelbiotoper satte krokben för skogsaffärerLÄS ÄVEN: Nyckelbiotopen kan bli reservat

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen