Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 juli 2018

  Så vill LRF förenkla skatteregler för skogsägare

  LRF är på plats i Almedalen och tar chansen att lansera två förenklade skatteförslag som ska underlätta för skogsbruks- och lantbruksföretagare.

  Det ena förslaget innehåller sex punkter om förenklade skatteregler där förbundet vill behålla skogskonto, periodiseringsfond och expansionsfond. LRF föreslår också att i stället för att företagaren ska räkna ut två kapitalunderlag, ett för räntefördelning och ett för expansionsfond, så ska samma underlag kunna användas i båda systemen.

  – Jag är oerhört optimistisk att det ska bli något bra av våra förslag, säger Urban Rydin, skatteansvarig vid LRF som varit med och arbetat fram förslagen som lanseras under Almedalsveckan.

  Förbundet vill också ändra räntefördelningsreglerna och slopa gränsbeloppet för positiv räntefördelning. I dag krävs mer än 50 000 kronor i kapitalunderlag för att räntefördela. LRF vill att sparad räntefördelning ska kunna utnyttjas även om kapitalunderlaget inte medger det, allt för att underlätta generationsskiften. LRF vill också höja gränsbeloppet för negativ räntefördelning till 200 000 kronor, i dag är beloppet 50 000 kronor.

  Nya gränsbelopp

  För att undvika krångliga beräkningar vid små inkomster vill LRF också ändra beloppsgränserna för när kapitalbeskattning ska ske. LRF vill att beloppet 5000 kronor vid marköverföringar ändras till 35 000 kronor, att beloppet för allframtidsöverlåtelser höjs från 5000 kronor till 10 000 kronor och att nivån på delägarbeskattade samfälligheten ändras från 600 kronor till 1500 kronor.

   Med sina två skatteförslag vill LRF göra det enklare att driva skogsbruks- och lantbruksföretag och att generationsskifta.
  Med sina två skatteförslag vill LRF göra det enklare att driva skogsbruks- och lantbruksföretag och att generationsskifta. FOTO: Mostphotos

  LRF vill också styra upp skogsavdraget vid rationaliseringsförvärv. Termen rationaliseringsförvärv är oklar och svårtolkad, vilket orsakat både rättsprocesser och osäkerhet bland skogsägare, anser LRF. Förbundet vill därför ta bort begreppet och i stället tillåta ett snabbare skogsavdrag under en femårsperiod vid alla förvärv.

  Med sitt förslag vill LRF också göra det enklare att återföra skogsavdrag när en fastighet avyttras. Som det är i dag är reglerna krångliga, särskilt när delar av fastigheter avyttras. LRF föreslår i stället en förenkling, så att återföringen av skogsavdraget baseras på en proportionering i förhållande till den totala ersättningen.

  Lättare att generationsskifta

  Förbundets andra förslag handlar om förenklingar som ska underlätta generationsskiften.

  LRF vill införa 1996 som nytt stickår och att det ska vara möjligt att överlåta skogskonto till den nya ägaren även när den tidigare ägaren har avlidit. Skatteverkets nuvarande tolkning är att ett dödsbo som är en juridisk person inte kan ha några närstående att överlåta skogskontot till.

  Organisationen vill också att termen särskild post och expansionsfond ska kunna kombineras för att underlätta generationsskiften när en fastighet överlåts genom benefika fång som arv eller gåva. I dag är detta inte möjligt, vilket skapar oväntade inlåsningseffekter.

  Förbundet föreslår också att expansionsfonden ska kunna fungera som pensionsfond eftersom småföretagare ofta har ett lågt pensionsskydd.

  LRF håller även med om att ändringarna i de så kallade 3:12-relgerna som gäller fåmansägda aktiebolag är bra och ska genomföras, eftersom reglerna kan underlätta generationsskiften i aktiebolag.

  – Grunden till vårt arbete är skatteförenklingsutredningen från 2014. Vi vill inte att bra förslag ska hamna i papperskorgen och våra två uppslag är lågt hängande frukter som borde kunna plockas oavsett vem som sitter i nästa regering. Vi hoppas ju att de ska tycka som vi och genomföra det här. Det skulle betyda så mycket för företagarna i de gröna näringarna, säger Urban Rydin.

  LÄS MER: Skogsägare fick rätt om skogskontotLÄS MER: De skiftar generation utan barn som tar över

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen