Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 juni

  Lokala riskprognoser ska förebygga skogsbränder

  När bör en skogsmaskin stå stilla för att brandrisken är för stor? Det försöker forskningsinstitutet Skogforsk och skogsbranschen ta reda på med hjälp av bland annat hyperlokala väderstationer ute på avverkningsplatser.

   Gnistbildning från skogsmaskiner är den tolfte vanligaste orsaken till att skogsmark antänds och börjar brinna, enligt statistik från MSB och Skogforsk.
  Gnistbildning från skogsmaskiner är den tolfte vanligaste orsaken till att skogsmark antänds och börjar brinna, enligt statistik från MSB och Skogforsk. FOTO: Lina Ahlbäck Widenfalk

  Gnistbildning från skogsmaskiner kan antända skogsmark, inte minst under högsommaren. Det var dock bara 1 procent av alla skogsbränder 2018 som orsakades av skogsmaskiner, enligt Skogforsk.

  En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga maskinorsakad brand är att dagligen följa MSB:s rikstäckande brandriskprognoser, vilka baseras på ett SMHI-index. Men enligt Skogforsk går det inte att lita blint på indexet.

  Tomas Johannesson är projektledare på forskningsinstitutet samt koordinator för skogsbrukets gemensamma brandskyddsarbete:

  – Det är ett bra men ganska trubbigt verktyg, eftersom det gör beräkningar på geografiska ytor som är elva gånger elva kilometer stora. Men det kan vara ganska skiftande väderförhållanden i praktiken. Därför har skogsbruket sedan många år jobbat för att lokala beslut allt mer ska baseras på rådande vädersituation på aktuell plats, säger han till ATL.

   Tomas Johannesson på Skogforsk deltar i ett nytt projekt tillsammans med skogsbranschen för att förebygga skogsbränder orsakade av skogsmaskiner.
  Tomas Johannesson på Skogforsk deltar i ett nytt projekt tillsammans med skogsbranschen för att förebygga skogsbränder orsakade av skogsmaskiner. FOTO: Skogforsk

  Han deltar nu i ett projekt tillsammans med skogsbranschen för att utveckla lokala brandriskprognoser. Till att börja med samlar de in statistik från skogsbruket för att ta reda på under vilka förhållanden skogsmark antänds i samband med avverkning.

  Skogforsk tittar även på möjligheterna till att använda handhållna apparater ute i fält för att mäta luft- och markfuktigheten, teknik som redan används i jordbruket.

  Stora Enso har redan testat lokala väderstationer på avverkningsplatser med gott resultat. Liknande tester ska nu genomföras med Södra som även finansierar ett forskningsprojekt kring luftfuktighet som ska genomföras av Skogforsk.

  – På sikt är målet att kunna fatta smartare beslut ute i fält och att vi bli duktigare på lokala bedömningar och lokala förhållanden, för att ytterligare minska risken för skogsbränder, säger Tomas Johannesson.

  De tolv vanligaste orsakerna till skogsbränder:

  1. Okänd orsak

  2. Annan eldning

  3. Avsiktlig brand

  4. Grillning eller lägereld

  5. Barns lek med eld

  6. Annan orsak

  7. Blixtnedslag

  8. Övriga gnistor

  9. Återantändning av brand från tidigare räddningsinsats

  10. Rökning

  11. Tågbromsning

  12. Skogsmaskin

  Punkt 1-11 bygger på årsmedelvärden från de senaste 20 åren, medan punkt 12 baseras på data från de senaste två åren.

  Källa: MSB och Skogforsk

  Relaterade artiklar

  Till toppen