Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 oktober

  Liten påverkan av ny FSC-standard

  Nyligen började en ny FSC-standard gälla, med ökade krav på avsättningar. Men för medlemmarna i landets skogsägarföreningar blir skillnaderna små, bland annat för att många enbart är PEFC-certifierade.

   Sedan 1 oktober gäller en ny FSC-standard.
  Sedan 1 oktober gäller en ny FSC-standard. FOTO: FLPA/REX/TT

  1 oktober började en ny standard av skogscertifieringen FSC att gälla. Den innebär bland annat att FSC-certifierade skogsägare framöver måsta avsätta 5 procent av innehavet till anpassad skötsel (se faktaruta), utöver de 5 procent som redan tidigare skulle avsättas för naturvård.

  Men för medlemmarna i landets skogsägarföreningar innebär det här små förändringar, visar en rundringning som ATL har gjort.

  Större inskränkningar

  – Nej, det blir ingen större påverkan, framför allt för att Norra Skog valt att tillhandahålla paraplycertifiering genom PEFC som en tjänst, inte FSC- eller dubbelcertifiering, säger Nils Broman, skogschef på Norra Skog, och fortsätter:

  – Men jämfört med PEFC innebär den nya FSC-standarden större skillnader vad gäller bland annat krav på samråd och planering vilket ger större inskränkningar i äganderätten än tidigare, varför vi valt PEFC-certifiering som vi anser bättre anpassat till våra medlemmars skogsföretagande.

   ”Den nya FSC-standarden innebär större inskränkningar i äganderätten än tidigare”, säger Nils Broman.
  ”Den nya FSC-standarden innebär större inskränkningar i äganderätten än tidigare”, säger Nils Broman. FOTO: Södra/Mellanskog

  Inte heller Mellanskog erbjuder gruppcertifiering enligt FSC, utan enbart PEFC.

  ”Vi har inte många FSC-certifierade medlemmar, och de flesta av dem som är det är kommuner som ändå har mer än 5 procent frivilliga avsättningar”, skriver Åsa Öhman, miljösamordnare på Mellanskog, i ett mejlsvar.

   ”Vi har inte många FSC-certifierade medlemmar”, skriver Åsa Öhman i ett mejlsvar.
  ”Vi har inte många FSC-certifierade medlemmar”, skriver Åsa Öhman i ett mejlsvar. FOTO: Mellanskog

  Vad gäller massaveden, där alla köpare är FSC-certifierade, har Mellanskog ett spårbarhetscertifikat som gör det möjligt att sälja virke som FSC Mix till certifierade köpare.

  Kollektiv nivå

  Hos Södra ser det annorlunda ut, där är cirka två tredjedelar av medlemmarna dubbelcertifierade. Men Tomas Rahm, miljöchef på Södra Skog, tycker att ändringarna i FSC-standarden är hanterbara.

  – Mycket är sig likt, några krav har tillkommit och en del är omformulerat, men som helhet är standarden enklare att förstå än tidigare.

  Inte heller kravet på ytterligare 5 procents avsättningar för anpassad skötsel innebär några större förändringar för den enskilde skogsägaren.

  – Vi kan ta det kravet på kollektiv nivå. Sammanlagt har alla skogsägare 8 procent som är klassade som NO eller NS i skogsbruksplanerna och 2,5 procent som är klassat som kombinerat brukande. Det innebär att vi redan har över 10 procent i dagsläget, säger Tomas Rahm.

  Eftersom det nya avsättningskravet gäller anpassad skötsel för att utveckla natur- eller sociala värden går det ofta bra att räkna in exempelvis bestånd runt gårdscentrum som skötts för en högre lövandel.

   ”Det är upp till den enskilda skogsägaren att ta ställning till om de tycker mervärdet motsvarar den merprestation som krävs”, säger Tomas Rahm om FSC-certifieringen.
  ”Det är upp till den enskilda skogsägaren att ta ställning till om de tycker mervärdet motsvarar den merprestation som krävs”, säger Tomas Rahm om FSC-certifieringen. FOTO: Södra

  Massan driver

  Att Södra, till skillnad från de andra skogsägarföreningarna, har en hög andel FSC-certifierade medlemmar beror på massaproduktionen.

  – Historiskt är det kunderna på avsalumassa som krävt det, men det ökar även på sågade trävaror. Frågar du de som säljer våra produkter så kommer de att säga ju mer desto bättre. Men vi använder det som kommer in i systemet och det är upp till den enskilda skogsägaren att ta ställning till om de tycker mervärdet motsvarar den merprestation som krävs, säger Tomas Rahm.

  Ny FSC-standard

  Den nya FSC-standarden innebär bland annat att:

  • 5 procent av skogsmarken, utöver naturvårdsavsättningarna på 5 procent, ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden.

  • Vid föryngringsavverkning större än 4 hektar får inte längre träd i kantzoner och i hänsynskrävande biotoper räknas in i de tio träd per hektar som ska lämnas.

  • De 10 procent löv som ska lämnas i barrdominerade bestånd räknas på antalet stammar, i stället för som tidigare på volymen.

  • Vid gallring ska fem lövträd per hektar gynnas för att bli framtida naturvärdesträd.

  • Vid röjning och gallring ska de busk- och trädarter som fanns före åtgärden gynnas.

  • Maximalt 5 procent av skogsmarken får föryngras med främmande trädslag räknat från 1994. Tidigare räknades det från 2009.

  Riktlinjerna för samverkan mellan till exempel skogsbruk och rennäring har ändrats så att parterna är likställda och måste vara överens om en lösning. Tidigare har skogsbruket kunnat gå vidare med åtgärder efter samråd.

  Källa: Södra/FSC

  Relaterade artiklar

  Till toppen