Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 december 2018

  "Lite skyddad granskog i Götaland"

  Avsättningar för naturvård har liten inverkan på förekomsten av granbarkborre jämfört med vädret och trädslagsval. Det säger Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen.

   – Det har större betydelse vad man gör på de övriga 95-96 procent av marken än på de få procent som är skyddad, säger Gunnar Isacsson.
  – Det har större betydelse vad man gör på de övriga 95-96 procent av marken än på de få procent som är skyddad, säger Gunnar Isacsson. FOTO: Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen skickade nyligen ut en remiss om ett nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland. Om det införs innebär bekämpningsområdet strängare föreskrifter för skogsägarna, som bland annat kan åläggas att avverka och forsla bort angripna träd och trädgrupper.

  Mätningar saknas

  Men samtidigt ökar andelen mark som avsätts för naturvård kontinuerligt. Frågan är hur det påverkar förekomsten av skadeinsekter?

  – Det finns det inga mätningar på, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, och fortsätter:

  – Den nuvarande ökningen av granbarkborre i Götaland beror främst på sommarens torka och värme. Och även om avsättningarna ökat de senaste åren är det fortfarande en väldigt liten andel av granmarken som är skyddad, det rör sig om enstaka procent. I Götaland är naturvärdena mest kopplade till lövträd och tallmark. Vi har stora arealer gran men lite som är skyddat. Det har större betydelse vad man gör på de övriga 95-96 procent av marken än på de få procent som är skyddad.

  Trädslagsval

  – Jag har svårt att tro att avsättningarna skulle ha någon större betydelse jämfört med vädrets inverkan, samt det faktum att gran gynnats på bekostnad av andra trädslag under flera decennier.

  Den ökande planteringen av gran, bland annat för att undvika viltbetning, innebär att gran hamnar på torra marker som egentligen passar bättre för tall. Där drabbas granarna lättare av torkstress vilket i sin tur gör dem mindre motståndskraftiga mot insektsangrepp.

  – Och vad gäller nyckelbiotoper kan skogsägaren få avverka angripna träd efter samråd och under förutsättning att det inte skadar de naturvärden som finns där, avslutar Gunnar Isacsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen