Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 maj 2018

  Länsstyrelsen: Debatten måste vara saklig

  LRF:s ordförande Palle Borgström riktar skarp kritik mot länsstyrelsen. De har inte hanterat vargangreppen mot Molstaberg på ”ett förnuftigt sätt”, menar Borgström. Nu svarar länsstyrelsen på kritiken.

   Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm, beklagar det som hänt på Molstaberg, samtidigt ifrågasätter han LRF:s saklighet i frågan.
  Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm, beklagar det som hänt på Molstaberg, samtidigt ifrågasätter han LRF:s saklighet i frågan. FOTO: Urban Brådhe

  Under tisdagen besökte LRF:s ordförande Palle Borgström gården Molstaberg som under kort tid förlorat mer än 60 får i två vargattacker.

  I en intervju med ATL i går beskrev Borgström gården som ”otroligt välskött och med en mönsterproduktion”, och riktar skarp kritik mot länsstyrelsen Stockholm och deras beslut att inte bevilja skyddsjakt i området, något som ATL också rapporterat om.

  Men Göran Åström, miljödirektör på länsstyrelsen i Stockholm, tycker inte att LRF:s kritik är befogad. Han beklagar djupt det som har hänt på gården, samtidigt ifrågasätter han LRF:s saklighet i frågan.

  Svepande formuleringar

  – Det är viktigt att debatten är saklig och LRF bemöter inte detta ärende i sak. Svepande formuleringar räcker inte när man ska hantera frågan enligt den lagstiftning som råder. Även om gården, som Palle Borgström beskriver det, ligger vackert och är välskött, måste man följa det regelverk som råder. Att släppa ut får i hagar som delvis har liggande stängsel i områden där man vet att det finns varg skulle inte ha kunnat inträffa på en gård som LRF beskriver som ”otroligt välskött”, säger Göran Åström till ATL.

  Ja, enligt länsstyrelsen hade djurägarna med relativt enkla medel kunnat förhindra de två angreppen. Enligt den utredning ligger till grund för länsstyrelsens beslut hade vargarna vid det första angreppet passerat via en bit av ett stängsel som låg platt mot marken. Därefter hade de hoppat över en bäck och tagit sig in hagen. Inte vid något tillfälle hade vargarna behövt passera någon form av stängsel.

  Det har alltså funnits uppenbara brister, menar Göran Åström.

  Det finns sedan tidigare en stängslingsplan för Molstaberg som länsstyrelsen har godkänt och delvis kommer finansiera ekonomiskt. Arbetet med stängslingen har pågått under flera år och när det andra angreppet skedde hade vargarna, enligt länsstyrelsens utredning, bland annat tagit sig in via ett elstängsel som hade tagits ner under arbetet med att bygga ett rovdjursavvisande stängsel.

  ”Viktigt att debatten är saklig”

  – Stängslingsplanen består i att de ska byta ut gamla stängsel mot nya rovdjursavvisande stängsel, men nu handlar det inte om det utan att det enligt vår bedömning har funnits andra lämpliga lösningar och att djurägarna inte har gett djuren ett tillräckligt skydd, som det står i djurskyddslagen, säger Göran Åström och fortsätter:

  – När vi prövar frågan om skyddsjakt utgår vi från paragraf 23 i Jaktförordningen och i den står det bland annat att skyddsjakt ska beviljas om det inte finns någon annan lämplig lösning. Vid det första angreppet hade den lämpliga lösningen varit att inte ha djur i denna hage innan stängslingen var klar. Detta hade Länsstyrelsen meddelat i december i samband med att gården fick anstånd till 1 juni att färdigställa stängslingsplanen. Den uppenbara åtgärden när man nu ändå släppte ut djur denna hage hade varit att åtminstone resa upp stängslet i de delar där det låg ner.

  – Vid det andra angreppet hade man plockat bort ett befintligt elstängsel dagen innan, och sedan lämnat en grind öppen. Även här är det uppenbart att man med enkla åtgärder kunde ha skapat ett avsevärt mycket bättre skydd för sina djur. Sammantaget hade dessa åtgärder kanske kunnat rädda många fårs liv.

  I december 2017 tog länsstyrelsen i Stockholm beslut om att bevilja licensjakt på en vargtik rörde sig i området Södertörn utanför Stockholm, vilket ATL har följt. I början av september revs tre får i visningsjordbruket Tyresta by och man antog att vargen låg bakom angreppet.

  Inte jämförbart

  Men enligt Göran Åström är detta fall inte jämförbart med Molstaberg.

  – Vargen som sköts på Södertörn för en tid sedan hade ett helt annat beteende. Det var en ensamvarg som sökte sig till bebyggelse, den närmade sig människor och utgjorde en hotbild mot boendemiljön. Vildskadecenters bedömning var att om vargen vande sig vid att vara nära människor så skulle den kunna utgöra ett hot mot människor, särskilt om den hamnade i ett trängt läge. Detta i kombination med den oro som fanns i området lade grund till beslutet om skyddsjakt som efter överklagande har visat sig stå fast.

  Men gårdsägarna på Molstaberg upplever ju också varg som ett stort hot och känner oro?

  – Det har jag full förståelse för, men kärnfrågan är vid bedömning av ansökan om skyddsjakt: finns det någon annan lämplig lösning? I Södertörnsfallet försökte vi först med åtgärder för att skrämma vargen, men det är oerhört svårt och vi lyckades inte med det. I fallet Molstaberg är vår bedömning att det handlar det om att vidta enkla åtgärder för att skydda sina djur, t ex resa ett stängsel. Det här är svåra frågor där avvägningarna måste göras i varje enskilt fall.

  ”Konstigt att lägga ner”

  Gårdsägarna på Molstaberg har tidigare i veckan meddelat att de kommer lägga ner sin lammproduktion till följd av vargangreppen. Göran Åström tycker att det beslutet på ett sätt är märkligt.

  – När de nu har arbetat så länge med den här stängslingsplanen och dessutom snart har stängslat klart, då känns det konstigt att lägga ner med hänvisning till rovdjursläget.

  LÄS OCKSÅ: Molstaberg kan bli ett principmålLÄS OCKSÅ: Avslår ansökan – djurägarna borde ha gjort mer

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen