Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 februari

  Långt kvar till skogens miljömål

  Miljömålet för skogen kommer inte nås till 2020. På 20 års sikt ser det bättre ut – om vi fortsätter på den inslagna vägen, enligt Skogsstyrelsens utvärdering.

   På rätt väg, men fortfarande långt kvar till miljömålet Levande Skogar.
  På rätt väg, men fortfarande långt kvar till miljömålet Levande Skogar. FOTO: Ann Lindén

  Miljömålet för skogen kommer inte att nås till 2020, och det går inte heller att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det framgår av Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av Levande Skogar, miljömålet för skogen.

  Högt satt

  Det är samma slutsats som vid utvärderingen för fyra år sedan, så frågan är om målet är för högt satt och om det ens är möjligt att nå?

  – Målet består av många olika delar. Just nu går vissa åt rätt håll och andra åt fel håll, därför är det svårt att se en klar riktning. Men allt behöver inte vara uppnått i minsta detalj. Det är en lätt utväg att säga att målen är så högt satta att de inte går att nå. Att det är svårt innebär inte att det är omöjligt, det beror på viljan, och även om vi inte når ända fram så blir det bättre, säger Camilla Andersson, projektledare för utvärderingen på Skogsstyrelsen.

   – Att det är svårt innebär inte att det är omöjligt, det beror på viljan, säger Camilla Andersson om miljömålet för skogen.
  – Att det är svårt innebär inte att det är omöjligt, det beror på viljan, säger Camilla Andersson om miljömålet för skogen. FOTO: Skogsstyrelsen

  För trots den nedslående bilden på kort sikt ser det bättre ut på 20 års sikt, visar utvärderingen.

  – Om vi fortsätter på den inslagna vägen, förstärker och förbättrar det arbete vi håller på med kommer det att vända på medellång sikt. Det tar tid att vända trender i skogen. Vi behöver fortsätta jobba aktivt med till exempel målbilderna för miljöhänsyn och genomföra planerna för grön infrastruktur, säger Camilla Andersson.

  Nya förutsättningar

  En brasklapp är att utvärderingen gjordes med de förutsättningar som gällde i november i fjol. Sedan dess har anslagen för områdesskydd och naturvårdande skötsel minskat och den nationella nyckelbiotopsinventeringen stoppats.

  Hur påverkar det möjligheterna att nå miljömålet?

  – Vi har inte gjort någon ny utvärdering, men det är klart att det påverkar.

  Fragmentering av skogslandskapet och avsaknad av skoglig kontinuitet är också hinder på vägen mot miljömålet. Åtgärder för att vända den utvecklingen skulle kunna vara ett statligt stimulansbidrag för hyggesfritt skogsbruk, mer resurser till utbildning och ett etappmål för andelen hyggesfritt skogsbruk för att visa en viljeinriktning, säger Camilla Andersson.

  Gemensamt ansvar

  Hur ska enskilda skogsägare förhålla sig till detta, och varför är miljömålet för skog viktigt?

  – Vi har alla ett gemensamt ansvar för ekosystemen och att de fortsätter att fungera och leverera ekosystemtjänster även för kommande generationer. Skogen ger mer än många tänker på, utöver timmer och massaved ger den också vilt och svamp, dricksvatten, klimatreglering, motverkar erosion, vattenreglering och är viktig för friluftsliv och folkhälsan.

  Utvärderingen av miljömålen pekar också på behovet av ökad kunskap: Om var de höga naturvärdena finns, om alternativa brukningsmetoder och en bristanalys för skydd av skog på nationell nivå.

  – Högst upp på min egen önskelista står en mindre polariserad och mer konstruktiv debatt. Det är viktigt att kunna prata med varandra även om åsikterna går isär, avslutar Camilla Andersson.

  Viktiga åtgärder för att nå miljömålet Levande Skogar:

  – Fortsatt förbättrad miljöhänsyn vid avverkning och andra åtgärder

  – Ökad areal som brukas med hyggesfria metoder

  – Mer naturvårdande skötsel

  – Bättre kunskap om var skogar med höga naturvärden finns i landskapet

  – Långsiktigt skydd av skogar med höga naturvärden

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen