Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 10 maj

  Lägre avkastningskrav och mer hyggesfritt i finsk statsskog

  Mer hyggesfritt och lägre avkastningskrav. Så ser finska statens nya ägardirektiv till Forststyrelsen ut för förvaltning av landets statliga skogar.

   Finlands statsägda skog ska ha större inslag av hyggesfritt, är målet.
  Finlands statsägda skog ska ha större inslag av hyggesfritt, är målet. FOTO: Mats P. Ostelius

  Finska Forststyrelsen har fått nya riktlinjer för förvaltningen av landets statliga skog mellan 2020 och 2024. Det framgår av ett pressmeddelande från finska jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

  Riktlinjerna baseras på målen om klimatneutralitet till 2035, om att stoppa utarmning av biologisk mångfald och målet för hållbart skogsbruk. Bland annat sätter Forsstyrelsen upp mål för att kolsänkorna ska öka med minst 10 procent i brukad skog före 2035.

  Hyggesfritt

  Riktlinjerna innebär en satsning på aktiv naturvård, klimatmässig motståndskraft, restaurering av myrmarker, ökad odling av olikåldrig skog och vattenskydd. Planeringen av rekreations-, naturturism- och renskötselanvändningen samordnas samtidigt som virkesproduktionen ska fortsätta i enlighet med de regionala naturresursplanerna.

  Vad gäller olikåldrig skog, det vill säga hyggesfritt skogsbruk, är målet att öka från dagens 15 procent till 25 procent vid föryngringsavverkning, framför allt på torvmarker och viktiga rekreationsområden.

  Ett nytt program för naturvårdsåtgärder som omfattar restaurering av myrar, ökad användning av bränning samt rensning av vandringshinder för fisk kombineras med åtgärder för att öka tillväxten, till exempel gödsling och förädlade plantor.

  Sänkt avkastning

  Åtgärderna bedöms medföra merkostnader och minska avverkningsvolymen något. Forststyrelsens avkastningskrav sänks därför med 16 procent, och ändringarna av resultatmålen kräver också en extra satsning på 50 miljoner euro för fyraårsperioden.

  ”Forststyrelsen bidrar till målet att Finland ska vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter samt till målet om att bevara och utveckla naturens biologiska mångfald och naturrekreationen. Statens marker sköts och används så att de fungerar som växande kolsänkor och kollager på kort och lång sikt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i en kommentar.

   ”Att bekämpa klimatförändringen och utarmningen av naturen är de största utmaningarna i vår tid”, säger Krista Mikkonen.
  ”Att bekämpa klimatförändringen och utarmningen av naturen är de största utmaningarna i vår tid”, säger Krista Mikkonen. FOTO: Miljö- och klimatministeriet

  Forststyrelsen

  Forststyrelsen förvaltar Finlands statliga mark och vatten, sammanlagt 12,6 miljoner hektar eller motsvarande en tredjedel av landets yta. I förvaltningen ingår bland annat 3,5 miljoner hektar skogsmark med en produktion över 1 kubikmeter per hektar och år men även 1,4 miljoner hektar lågproducerande skogsmark samt 1,8 miljoner hektar lagstadgade skyddsområden.

  ATL TV: Han testar hyggesfritt:

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen