Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 mars 2017

  Låga elpriser stoppar enorm vindkraftspark

  Svevinds grandiosa planer har gått i stå - endast ett fåtal vindkraftverk har blivit resta i parken som skulle bli Europas största landbaserade. Det man inte trodde skulle ske med både certifikat- och elpriser har inträffat.

   Över 1 000 vindkraftverk skulle byggas här i Markbygden utanför Piteå. I dag är endast 48 stycken färdiga.
  Över 1 000 vindkraftverk skulle byggas här i Markbygden utanför Piteå. I dag är endast 48 stycken färdiga. FOTO: Svevind

  Svevinds grandiosa planer 2011 på att bygga 1 101 vindkraftverk i Markbygden utanför Piteå har stannat upp. Låga priser på el och certifikat har bromsat upp bygget och i dag står endast 48 vindkraftverk resta.

  Här bygger vi Europas största landbaserade vindkraftspark! Så basunerade för sex år sedan Svevind ut sina planer på att bygga totalt 1 101 vindkraftverk 1 101 i Markbygden utanför Piteå.

  Sammantaget skulle vindparken stå för 6,6 procent av den svenska elproduktionen fullt utbyggd. Men dessa planer ligger nu långt in i framtiden, om de någonsin blir av.

  – Det är en jätteanläggning och det handlar om enorma ytor och enorma mängder pengar om man ska realisera allt. Priserna på både el och certifikat har dock gått ner så det är kanske svårt att räkna hem det hela, säger Kenneth Fors på miljöskyddsenheten på länsstyrelsen i Norrbotten,

  Stora ytor

  Påståendet att där vindkraftverken står växer ingen skog, är inte helt sanning, men det krävs stora ytor runt varje vindkraftverk, inte minst för byggnationen och underhåll. Minsta avstånd mellan vindkraftverk i dag är cirka 500 meter för att inte effektförlusterna ska bli för stora.

  Den totala ytan det handlar om för Markbygden, fullt utbyggt, är inte mindre än 450 kvadratkilometer eller fem mil långt, ett relativt långsmalt område med i huvudsak produktionsskog, som ägs av Sveaskog och SCA, men också privata skogsägare.

  – Man kan tänka sig att åka mellan Luleå och Piteå, ungefär fem mil, då skulle det stå vindkraftverk utefter hela vägen på båda sidor, säger Kenneth Fors.

   Så här ser fördelningen ut för utbyggnaden av vindkraft. Installerad effekt, MW, per elområde 2015: Elområde 1 (Piteå): 500 Elområde 2 (Sundsvall): 2 000 Elområde 3 (Stockholm): 2 000 Elområde 4 (Malmö): 1 400 Enligt preliminära uppgifter tillkom 493 MW under 2016 Källa: Energimyndigheten, Svensk Vindenergi
  Så här ser fördelningen ut för utbyggnaden av vindkraft. Installerad effekt, MW, per elområde 2015: Elområde 1 (Piteå): 500 Elområde 2 (Sundsvall): 2 000 Elområde 3 (Stockholm): 2 000 Elområde 4 (Malmö): 1 400 Enligt preliminära uppgifter tillkom 493 MW under 2016 Källa: Energimyndigheten, Svensk Vindenergi

  Utbyggnaden olönsam

  Enligt Svensk Vindenergi är dagens låga certifikatpriser inte anpassade till dagens mer effektiva vindkraftverk, vilket gör utbyggnaden olönsam.

  Det gäller även el från äldre vindkraftverk. I dag ligger certifikatpriserna på bottennivåer kring 7 öre/KWh och elpriset har de senaste dagarna till och med varit negativt. Elproducenterna har alltså fått betala för att bli av med sin el.

  En tidigare mätare på vad mindre vindkraftsägare behövde var ett certifikatpris på cirka 50 öre/KWh och ett elpris på i alla fall 20 öre/KWh för att göra ett nollresultat. Dagens priser innebär att det är många vindkraftsägare som förlorar pengar.

  Skulle motverka låga elpriser

  Tyvärr, för marknaden, har både certifikat- och elpriser fallit i tandem, något som man först trodde inte skulle ske, utan att certifikaten skulle motverka låga elpriser och tvärtom.

  Tillstånden för Markbygdens vindkraftspark sträcker sig fram till 2021. Det är oklart vad som händer med eventuella byggtillstånd för vindkraftverk som då inte är byggda.

  ATL har sökt Svevind för kommentar men inte lyckats nå någon ansvarig.

  – Det planeras också vindkraftverk på mark med naturvårdsintressen och för andra ändamål, och rennäringen och miljöintressen har överklagat den ännu inte byggda tredje etappen omfattande cirka 440 vindsnurror. Dessa ärenden ska nu avgöras i domstol, säger Kenneth Fors.

  PROGNOS FÖR UTBYGGNADEN AV VINDKRAFT I SVERIGE

  Utbyggnadstakten väntas gå ned markant under kommande år. Under 2017 väntas det tillkomma endast 201 MW vindkraftsel. Även fram till 2020 väntas utbyggnaden ligga på hälften av vad utbyggnaden varit de senaste fyra åren.

  Svensk Vindkraftsel spår att bara 10 procent av de tillståndsgivna men ännu ej påbörjade projekten kommer att färdigställas.

  Källa: Bodeckerpartners

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen