Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 4 maj 2020

  Skogsutredare varnar för oklara kunskapskrav i skogen

  Hur miljöbalkens kunskapskrav ska tillämpas i skogen är ett problem under uppsegling. Det anser Agneta Ögren, som leder Skogsutredningen.

   Enligt miljöbalken måste till exempel en skogsägare själv kunna visa att åtgärder inte skadar miljövärden. Det ser utredare Agneta Ögren som ett problem under uppsegling för i Skogsutredningen.
  Enligt miljöbalken måste till exempel en skogsägare själv kunna visa att åtgärder inte skadar miljövärden. Det ser utredare Agneta Ögren som ett problem under uppsegling för i Skogsutredningen. FOTO: Helena Gohde

  Agneta Ögren deltog via länk på den årliga konferensen Bioekonomiskt Forum och gav en lägesrapport från utredningsarbetet:

  – Största utmaningen är att inte hamna i polarisering. Alla förslag vi har lagt fram hittills har mötts av motstånd, men vi har mycket stöd av vår expertgrupp och hoppas hitta en väg framåt. Förhoppningen är att alla får något de tycker är bra och att de kan acceptera det som de tycker är mindre bra, sa hon.

  Letar lösning

  En svårighet ligger i Sveriges höga ambitioner vad gäller internationella åtaganden för miljöskydd och för ett fossilfritt samhälle, kontra den stora andelen privatägd mark.

  – Skogsskydd utan frivillighet och ersättning skapar problem. Vi kommer att försöka hitta en lösning för nyckelbiotoperna, men ett uppseglande problem är kunskapskravet i skogen, sa Agneta Ögren.

  Kunskapskrav

  Utredningens huvudsekreterare Jon Karlsson utvecklar:

  – Enligt direktivet ska utredningen ”… beakta kunskapskravet i miljöbalken och skogspolitikens princip om frihet under ansvar”. I skogen gäller både skogsvårdslagen och miljöbalken och enligt miljöbalken är det omvänd bevisbörda, det vill säga att skogsägaren måste själv kunna visa att de har kunskap om att den åtgärd de vill utföra inte skadar miljövärden, säger Jon Karlsson och fortsätter:

  – Men det finns skilda meningar om hur tillämpligt det här är i skogen, och för vilka områden det i så fall ska gälla. Skogsstyrelsen tillämpar inte miljöbalkens kunskapskrav i sin myndighetsutövning, och frågan är om de har möjlighet till det. Det finns utrymme för tolkning och frågan har debatterats överraskande lite.

  Analyskrav

  Draget till sin spets skulle miljöbalkens krav kunna innebära att en skogsägare behöver en analys från en biolog för att visa att en planerad gallring eller avverkning inte skadar miljövärden. Men så långt lär utredningens förslag inte gå.

  – Samtidigt står det i utredningens direktiv att ”… förslag ska inte lämnas som innebär utökat ansvar för markägare”, säger Jon Karlsson.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen