Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 december 2018

  Krisgrupp ska bromsa barkborrarna

  I år har angreppen av granbarkborre varit rekordstora i södra Sverige. I bästa fall blir de bara lika stora och inte större nästa år. Nu bildas en krisgrupp för att begränsa skadorna.

   I år var angreppen av granbarkborre i Götaland rekordstora och till nästa år väntas de bli minst lika omfattande. Nu bildas en krisgrupp för att bromsa angreppen och skogsägare uppmanas ha koll på sin skog.
  I år var angreppen av granbarkborre i Götaland rekordstora och till nästa år väntas de bli minst lika omfattande. Nu bildas en krisgrupp för att bromsa angreppen och skogsägare uppmanas ha koll på sin skog. FOTO: Hans Dahlgren

  Inventeringar under november visade att 2,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland angripits av granbarkborre efter den torra och varma sommaren. Det var med god marginal de största angrepp som mätts upp vid en inventering, men nu varnar Skogstyrelsen för att det bara är början.

  Bara början

  Enligt beräkningar som Skogstyrelsen gjort kommer minst ytterligare 2,5 miljoner kubikmeter skog att angripas nästa år. Och det är under förutsättning att sommaren blir kall och blöt. Blir sommaren istället varm och torr igen kan angreppen bli så omfattande som 12,5 miljoner kubikmeter.

  Därför har det nu bildats en krisgrupp med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Syftet är att samordna kunskap, bekämpningsåtgärder och information för att begränsa angreppens omfattning.

  ”I bästa fall har vi ungefär lika stora problem nästa år. Därför måste vi börja agera nu. Tidigare erfarenhet från liknande skogliga kriser visar att samarbete mellan myndigheter och de skogliga organisationerna varit avgörande”, säger Daniel Fellenius, chef för marknadskommunikation på Sydved och en av de som ingår i gruppen, i ett pressmeddelande.

  Unik situation

  ”Vi står inför en unik situation där vädret orsakat en massförökning av granbarkborre som vi aldrig tidigare sett. Det allvarliga läget gör att vi nu gemensamt kraftsamlar med skogssektorn för att begränsa omfattningen så långt det bara är möjligt”, kommenterar Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

  Skogsägare uppmanas att ha koll på sin skog, avverka och forsla ut virket innan granbarkborren svärmar till våren.

  ATL-TV: Stora skador efter barkborrarna:

  Så hittar du angreppen av granbarkborre:

  Under höst och vinter: Titta efter roströda barr och bark avfläkt från stammarna av hackspett. Om barren har grå färg eller ramlat av är angreppen troligen från tidigare år. Undersök då intilliggande träd.

  Färska skador under maj-augusti: Borrmjöl vid stambasen på stående träd eller på liggande solexponerade stammar indikerar angrepp. Det gäller också gnagmjöl i barkfickor på trädet, droppar av kåda på stammen och gröna barr på marken runt trädet.

  På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna. Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den gröna kronan.

  Det är viktigast att ta bort nyligen angripna träd som fortfarande har det mesta av barken kvar, då finns många barkborrar kvar. Träd som redan blivit grå och tappat det mesta av barken är det inte meningsfullt att ta bort, barkborrarna har redan lämnat trädet.

  Om skadorna är omfattande kan det vara bästa att avverka hela beståndet för att minska angreppen nästa år och rädda virkesvärdet.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen