Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 april 2019

  Kraftig ökning av skogsskadorna 2018

  Skogsbränder var i mediernas fokus under fjolåret. Men vad gäller skador på skog var granbarkborren ett betydligt större problem.

   Torkstress och angrepp av granbarkborrar var två av de väderrelaterade skador som drabbade skogen under fjolåret.
  Torkstress och angrepp av granbarkborrar var två av de väderrelaterade skador som drabbade skogen under fjolåret. FOTO: Mats Carlén/Skogsstyrelsen

  Skadorna på skog ökade kraftigt under 2018. Det konstaterar Skogsstyrelsen i sin årliga sammanställning. Och framför allt är det extremväder som ligger bakom en stor del av skadorna, där torka och värme ledde till skogsbränder, barkborreangrepp och plantavgång.

  Barkborren värst

  Trots att bränderna fick stor medial uppmärksamhet var granbarkborren den största skadeorsaken, sett till volymen skadad skog. Granbarkborren uppskattas ha förstört 3 – 4 miljoner kubikmeter skog, medan fjolårets bränder totalt skadade drygt 2 miljoner kubikmeter.

  ”Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i södra och stora delar av mellersta delen av landet i år. Därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019”, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare, i ett pressmeddelande.

  Multiskador ökar

  Medan de värsta barkborreangreppen under fjolåret fanns i de södra delarna av landet drogs de fyra nordligaste länen med ett annat och ökande problem: Multiskadad skog.

  Yngre bestånd av tall och gran, framför allt i nordöstra Norrbotten, drabbas av återkommande angrepp från olika skadesvampar och andra skador som angriper i ett nytt och mycket aggressivt mönster. Det rör sig främst om törskate, snöskytte, knäckesjuka, gremmeniella, granrost, grankotterost och skvattramrost. Samtidigt skadas tallen ofta av älgbetning.

  Extraordinära insatser

  Totalt klassas 100 000 hektar som multiskadad skog, vilket alltså är mer än fyra gånger så mycket som den areal som brandhärjades under fjolåret. Centrala Skogsskyddskommittén, CSK, uppskattar att upp mot en fjärdedel av all ungskog mellan 18 och 28 år i Västerbotten och Norrbotten är i dåligt skick, och anser att situationen kräver extraordinära insatser.

  Tufft för almen

  Dessutom konstaterar Skogsstyrelsen att almsjukans härjningar fortsätter, och att det nu är mycket ovanligt att se almar som är grövre än 15 centimeter i brösthöjd i de södra delarna av landet, samt att den skarptandade barkborren som normalt bara finns norr om Dalälven nu allt oftare påträffas i Halland, där träd till och med dött efter angrepp.

  Skogsskador 2018

  Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter

  Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar)

  Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar

  Relaterade artiklar

  Till toppen