Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 5 mars

  Knärot satte krokben för avverkning

  En miss i handläggningen gjorde att Skogsstyrelsen själva ville att avverkningarna som överklagats av Skydda Skogen skulle återförvisas för fortsatt handläggning.

   Knärot.
  Knärot. FOTO: iStockPhoto

  Både Skogsstyrelsen och Skydda Skogen ville att de överklagade avverkningarna i Jämtland skulle återförvisas för fortsatt handläggning. Det framgår av domarna från Mark- och Miljödomstolen.

  Men varför blev det då en rättssak överhuvudtaget?

  – Det är väl inte så att vi och Skydda Skogen tycker samma sak. Men vi ville att den skulle återförvisas till oss eftersom vi under rättsprocessen upptäckte att vi gjort en miss i handläggningen enligt våra rutiner, säger Helena Eriksson, distriktschef på Skogsstyrelsens distrikt Norra Jämtland.

   ”Vi tog del av uppgifterna från Skydda Skogen men bedömde att de inte påverkade åtgärden”, säger Helena Eriksson.
  ”Vi tog del av uppgifterna från Skydda Skogen men bedömde att de inte påverkade åtgärden”, säger Helena Eriksson. FOTO: Skogsstyrelsen/Patrik Svedberg

  – Vi tog del av uppgifterna från Skydda Skogen men bedömde att de inte påverkade åtgärden. De här arterna är inte vanligt förekommande i landet som helhet, men många är vanligt förekommande i vårt område. Men när vi gick igenom materialet för tredje gången upptäckte vi en art, knärot, där vi skulle ha kontaktat Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för artskyddsförordningen för att höra om avverkningarna tog tillräcklig hänsyn. Det hade vi missat och därför ville vi att ärendena skulle återförvisas.

  I det här fallet fick ni uppgifter om de sällsynta arterna från Skydda Skogen. Men hur vet ni i normala fall om det finns skyddsvärda arter på ett avverkningsanmält område?

  – Vi kan göra en naturvärdesinventering, men i de här fallen har vi inte gjort några fältbesök. Men enligt lagstiftningen är verksamhetsutövaren skyldig att visa den hänsyn som krävs.

  Gjorde Skydda Skogen sin inventering i samband med avverkningsanmälningarna?

  – Det vet jag inte. Men vi fick uppgifterna från dem senare än sex veckor efter avverkningsanmälningarna, och skickade då också vidare dem till verksamhetsutövarna.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen