Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 juli

  Klart med ny vd för Billerud Korsnäs

  Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs resultat för det andra kvartalet var något högre än väntat, jämfört med förhandsbedömningarna. I samband med att kvartalsrapporten presenterades meddelade bolaget också att man rekryterat en ny vd.

   Billerud Korsnäs anläggning i Karlsborg, Kalix.
  Billerud Korsnäs anläggning i Karlsborg, Kalix. FOTO: Billerud Korsnäs

  Den nya vd:n, Christoph Michalski, tillträder 1 november i år. Han efterträder Lennart Holm, som har varit tillförordnad vd sedan november 2019.

  Christoph Michalski är sedan 2015 vd för Vinda International Holding, en av Essity delägd asiatisk producent av mjukpappers- och hygienprodukter som är noterad på Hongkongbörsen. Han har tidigare haft ett antal ledande befattningar inom SCA-koncernen och har även erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror i bolag som Unilever och Fonterra.

  ”Han har i sina tidigare positioner visat att han har förmåga att skapa aktieägarvärde och han har en internationell erfarenhet som få kan matcha”, kommenterar ordförande Jan Åström i ett pressmeddelande.

  Bättre resultat än förväntat

  Av kvartalsrapporten framgår det att Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 245 miljoner kronor för det andra kvartalet, och rörelsemarginalen blev 4,0 procent. Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 220 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 3,6 procent.

  Det justerade rörelseresultatet blev 284 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent. Här uppgick analytikernas prognoser i snitt till 248 miljoner kronor respektive 4,1 procent.

  Resultat före skatt blev 253 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 183 miljoner kronor.

  Försäljningen uppgick till 6 156 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 6 055 miljoner kronor.

  Begränsade effekter av covid-19

  ”De finansiella effekterna av covid-19 på vårt företag har hittills varit relativt begränsade. Extrakostnader har uppstått, men dessa uppvägs delvis av ytterligare kostnadsbesparande åtgärder”, skriver tillförordnade vd:n Lennart Holm i halvårsrapporten.

  Efterfrågan på bolagets produkter var under det andra kvartalet ”relativt stabil”, även om covid-19 bidrog till minskad försäljning inom affärsområdet Papper.

  Ett fokusområde för 2020 är alltjämt upprampningen av den nya kartongmaskinen KM7, som fortsatte enligt plan under det just gångna kvartalet. En ny milstolpe var produktionen av den tekniskt avancerade produkten Crown Board Prestige.

  ”Processen att certifiera material för vätskekartong fortsätter, men i en långsammare takt än planerat på grund av testbegränsningar hos våra kunder på grund av covid-19”, fortsätter Lennart Holm.

  Produktionen var under kvartalet ”acceptabel”, trots utmaningar i form ett haveri i en kokare i Skärblacka och att produktionen av papper tillfälligt stoppats på grund av bristande efterfrågan.

  Fortsatt osäkerhet kommande kvartal

  Besparingsprogrammet gav strukturella besparingar på 90 miljoner kronor under kvartalet, på väg mot totalt 250 miljoner kronor under 2020.

  Vidare framgår det av rapporten att osäkerheterna relaterade till covid-19 kommer att kvarstå framöver, varför Billerud Korsnäs räknar med mer utmanande marknadsvillkor för de flesta segmenten under det tredje kvartalet i år. Det kommande kvartalet kommer också att påverkas negativt av planerade underhållsstopp i Gävle, Karlsborg och Gruvön i augusti och september. Underhållsstoppen skulle ha genomförts i april men sköts upp på grund av coronapandemin.

  På plussidan noteras att ett omförhandlat leveransavtal avseende massa, ånga och el till bruket i Jakobstad minska bolagets inköpskostnader av råmaterial framöver.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen