Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 19 april 2018

  "Kärnfrågan återstår"

  Skogsstyrelsen har rätt att stoppa avverkningar på grund av lavskrikor. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast. – Kärnfrågan återstår, kommenterar Sven Erik Hammar.

  – Det här visar bara hur dåligt skriven artskyddsförordningen är. Domstolarna försöker få ordning på saker och ting, men sakfrågan återstår.

  Det säger Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, om domen som ger Skogsstyrelsen rätt att ta beslut i artskyddsfrågor kopplade till fridlysningsbestämmelserna.

  Lavskrikor

  Frågan prövades tidigare i de så kallade lavskrikemålen av Mark- och miljödomstolen i Östersund.

   – Det blir ändå bara tillfälliga beslut eftersom det är länsstyrelsen som måste fatta beslut om dispens, säger Sven Erik Hammar.
  – Det blir ändå bara tillfälliga beslut eftersom det är länsstyrelsen som måste fatta beslut om dispens, säger Sven Erik Hammar. FOTO: Ann Lindén

  Då kom rätten fram till att det är Länsstyrelsen, och inte Skogsstyrelsen, som har rätt att ta beslut om att stoppa avverkningarna med hänvisning till artskyddsförordningen. Själva kärnfrågan, om skogsägarna får avverka eller inte, prövades därför aldrig. Efter den nya domen går ärendet nu tillbaka till Mark- och miljödomstolen för att få klarhet i den.

  ”Det är bra att vi fått ett tydliggörande från högsta instans om hur ärendena ska hanteras framöver. Samtidigt får vi nu vänta ytterligare på besked i själva sakfrågan”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i en presskommentar.

  Bara tillfälliga beslut

  Men Sven Erik Hammar anser att det mest är formalia:

  – Även om domstolen nu säger att Skogsstyrelsen har rätt att ta de här besluten så blir de ändå bara tillfälliga beslut, det såg vi i målet om bombmurklan. Där kom man fram till att skogsägaren antingen måste få ersättning för skyddet eller en dispens för att avverka, och den dispensen utfärdas av länsstyrelsen, säger han.

   "Domarna är färska och behöver analyseras, men jag konstaterar att domstolen tycker vi är behöriga att fatta beslut om det här", säger Herman Sundqvist.
  "Domarna är färska och behöver analyseras, men jag konstaterar att domstolen tycker vi är behöriga att fatta beslut om det här", säger Herman Sundqvist. FOTO: Mats P. Ostelius

  Och fråga kompliceras ytterligare av att de olika arterna kopplar till olika delar av artskyddsförordningen. Bombmurklan ligger under de svenska fridlysningsbestämmelserna medan lavskrikan är kopplad till EUs art- och habitatdirektiv. Det kan innebära att beslut för respektive art ska hanteras olika, och att svensk lag inte gäller för lavskrikorna.

  Gör om

  – Domstolarna gör så gott de kan, det är inte det jag är kritisk mot. Trots alla turer kommer man aldrig fram till kärnfrågan. Det här visar att artskyddsförordningen måste göras om i grunden, och att det behöver utredas om den är ”tillämpbar, effektiv och rättssäker” som generaldirektörerna för både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redan begärt. Att det inte sker är anmärkningsvärt, avslutar Sven-Erik Hammar.

  LÄS OCKSÅ: Lavskrikedomen överklagas – igenLÄS OCKSÅ: Lättade markägare efter dom om lavskrikaLÄS OCKSÅ: Bombmurklan: Markägaren får avverkaLÄS OCKSÅ: Osäkerheten om artskyddet är förödande

   Vem bestämmer om lavskrikan? Och vad bestämmer de i så fall? Den senaste domen i frågan ger bara delvis besked om det.
  Vem bestämmer om lavskrikan? Och vad bestämmer de i så fall? Den senaste domen i frågan ger bara delvis besked om det.

  Relaterade artiklar

  Till toppen