Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 juli 2019

  Kan få dispens för kemisk bekämpning av barkborre

  FSC öppnar för möjligheten att använda insekticider mot granbarkborre under 2019. Sex tillstånd för nätfällor har redan beviljats och nu prövas ansökningar för kemikalien cypermetrin.

   – Ansökningarna som har kommit in är för att skapa beredskap. Angreppen är redan värre än i fjol och det finns en oro för utvecklingen, säger Henrik von Stedingk.
  – Ansökningarna som har kommit in är för att skapa beredskap. Angreppen är redan värre än i fjol och det finns en oro för utvecklingen, säger Henrik von Stedingk. FOTO: FSC

  Användning av kemikalier är inte tillåten i FSC-certifierat skogsbruk. Men risken för omfattande angreppen av granbarkborre gör att FSC nu öppnar för möjligheten att söka dispens för att bekämpa insekterna med kemiska preparat. Under våren har svenska FSC Sverige beviljat sex dispenser för nätfällor.

  – Nätfällorna är impregnerade med insekticider som är hårt bundna till näten och inte läcker till omgivningen, säger Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig.

  Nätfällorna är även behandlade med feromoner som lockar till sig granbarkborrarna och sätts ut på våren, innan svärmning, i till exempel en hyggeskant.

  – Där är träden ofta stressade av sol och värme vilket gör att de lättare angrips av granbarkborren.

   FSC har fått in många ansökningar om dispens för att använda kemikalier mot granbarkborrarna. Några har redan beviljats, andra ska snabbehandlas av FSC Sverige efter att först ha beviljats av internationella FSC.
  FSC har fått in många ansökningar om dispens för att använda kemikalier mot granbarkborrarna. Några har redan beviljats, andra ska snabbehandlas av FSC Sverige efter att först ha beviljats av internationella FSC. FOTO: Josefina Sköld/Skogsstyrelsen

  Cypermetrin

  Det går också att använda ämnet cypermetrin för att spreja direkt på virket. Men cypermetrin finns med på FSCs internationella lista över högriskkemikalier, så för det måste användarna söka dispens från både internationella FSC och FSC Sverige.

  – Internationella FSC har redan beviljat ansökningar från tolv certifikatsinnehavare. Tre av dem har nu ansökt om dispens även från FSC Sverige och kommer att snabbehandlas, säger Henrik von Stedingk.

  FSC Sverige kommer nu att bedöma de inkomna dispenserna. För att få dispens krävs bland annat en beskrivning av andra vidtagna åtgärder och hur kemisk bekämpning kan komplettera dessa.

  Cypermetrin kan användas på virkesvältor vid väg som skydd mot angrepp i väntan på uttransport. Det kan också tillsammans med feromoner sprejas på så kallat fångstvirke som läggs ut i skogen för att locka till sig granbarkborrar.

  Skapa beredskap

  – Ansökningarna som har kommit in är för att skapa beredskap. Angreppen är redan värre än i fjol och det finns en oro för utvecklingen. Därför vill man ha dispenserna klara innan det blir akut, säger Henrik von Stedingk.

  – Cypermetrin är inget trevligt gift och det är viktigt att det hanteras på rätt sätt. FSC skulle inte överväga att bevilja dispenser om det inte var ett nödläge, avslutar han.

  FOTO: Mikael Gustafsson/N/TT

  Fakta: Insekticider mot granbarkborre

  FSC har beviljat dispenser för två typer av nätfällor: Storanet och Trinet P, bägge med alfa-cypermethrin som aktiv substans.

  Cypermetrin irriterar huden och kan ge allergi vid hudkontakt. Det är dessutom farligt för bin, mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

  FSC Sveriges dispenskrav

  För att få dispens för kemiska bekämpningsmedel mot granbarkborre under 2019 krävs bland annat:

  Tydlig redovisning av varför det finns behov av särskilda åtgärder.

  Beskrivning av andra motåtgärder och hur kemiskt behandlade fällor kompletterar dessa.

  Beskrivning av hur risker för människa och miljö hanteras.

  Att vald metod är funktionell och skonsam.

  Att det finns en plan för att följa upp användning och effekter av fällor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen