Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 22 oktober

  Kammarrätten upphäver avverkningsstopp

  Efter att Naturskyddsföreningen hittat knärot stoppades avverkningen i Nora av Förvaltningsrätten. Men nu upphäver Kammarrätten beslutet.

   Knärot är en ganska vanlig art i stora delar av landet men fridlyst och rödlistad.
  Knärot är en ganska vanlig art i stora delar av landet men fridlyst och rödlistad. FOTO: Mostphotos

  Vid en pågående avverkning i Nora hittade Naturskyddsföreningen olika djur och växter, bland annat knärot. De krävde därför att Skogsstyrelsen skulle göra ytterligare tillsyn i området, men den begäran avslog Skogsstyrelsen.

  Naturskyddsföreningen överklagade då till Förvaltningsrätten i Karlstad och krävde i första hand att avverkningen skulle förbjudas, i andra hand att ärendet skulle återvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning. Skogsstyrelsen ville inte ha något avverkningsförbud men höll med om att handläggningen borde fortsätta, särskilt på grund av uppgiften om knärot i området. Förvaltningsrätten dömde därför att avverkningen skulle stoppas.

  ”Inte överklagbart”

  Men markägaren överklagade detta till Kammarrätten i Karlstad som kom till en annan slutsats. Det finns helt enkelt inget beslut som Naturskyddsföreningen kan invända mot, resonerar Kammarrätten.

  ”Skogsstyrelsens ställningstagande att inte vidta någon ytterligare tillsynsåtgärd med anledning av (markägarens) anmälan om avverkning utgör inte ett överklagbart beslut”, resonerar rätten i en dom som kom i måndags.

  Förvaltningsrätten får därför inte besluta om vad som ska gälla för avverkningen, och Kammarrätten upphäver därför avverkningsstoppet.

  Läs också: Södra stämmer staten efter stoppad avverkningLäs även: Markägare får ersättning för avverkningsförbud

  Knärot

  Knärot är en lågväxt orkidé med decimeterlång stjälk och små, vita blommor. Knärot förekommer i nästan hela landet, men saknas på kalfjället. Den är ganska vanlig i mossrika barrskogar, till exempel i blåbärsgranskog. Knärot är, liksom alla andra orkidéer, fridlyst i hela landet och rödlistad som nära hotad (NT).

  Källor: Den virtuella floran, Artdatabanken

  ATL TV: Skogsspecial om äganderätt

  Relaterade artiklar

  Till toppen