Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 15 december 2016

  Kallduscharna uteblev

  Den svenska produktionen av förpackningar kan komma att öka med 25 procent redan till 2020, skriver Skogsindustrierna i sin kvartalsrapport.

  För den exportberoende skogsindustrin fanns många orosmoln under 2016: Brexit, en inbromsning i Kina samt effekterna av presidentvalet i USA. Samtliga blåste dock bort och blev i åtminstone två fall nästa solskenshistorier. Exporten av sågade trävaror till Kina ökade med 41 procent till och med oktober och en befarad nedgång på finansmarknaden vid valet av Trump resulterade i stället i motsatsen.

  Sammantaget bidrog detta till att 2016 varit ett ganska stabilt år för skogsindustrin. Massaproduktionen har hittills minskat med 1 procent medan exporten ökat med lika mycket, och för sågade trävaror försvann det överutbud som funnits sedan 2014. Inom pappersproduktionen är utvecklingen fortsatt tudelad: Nedåt med 2 procent för grafiskt papper, och uppåt med 6 procent för förpackningar.

  Förpackningar tros också ha en fortsatt god utveckling. Konsumtionen följer i stort sett sin traditionella utvecklingskurva – tillväxt i takt med global BNP. BNP förväntas fortsätta öka, och därmed också konsumtion och produktion av förpackningar. Men utvecklingen drivs även av bioekonomin och insikten att förnybar skogsråvara har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle.

  Fram till 2030 kan den globala produktionsökningen för förpackningar bli 20-100 procent, och i Sverige kan produktionen öka från 6,1 miljoner ton 2015 till mellan 6,5 och 7,3 miljoner ton 2020.

  Mot bakgrund av Sveriges goda råvarutillgång, långa tradition och höga kompetens inom massa- och pappersindustrin skulle den svenska utvecklingen till och med kunna överträffa den globala, men det förutsätter goda konkurrensvillkor för svensk industri, betonar chefsekonom Mats Kinnwall i Skogsindustriernas kvartalsrapport.

  Relaterade artiklar

  Till toppen