Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 1 september 2019

  Jägareförbundet: "Rädda älgen"

  Älgen hotas från flera håll. Det anser Jägareförbundet som nu startar kampanjen "Rädda älgen" för att få en större samsyn och ett helhetsperspektiv på förvaltning av vilt, skog och jord.

  Behöver älgen räddas, Magnus Rydholm, kommunikationschef på Jägareförbundet?

  – Ja, det tycker vi. Många trender påverkar älgstammen negativt: Klimatförändringen kan göra att älgens sydgräns flyttas norrut, sjukdomar som CWD, skogsbolag som vill minska älgstammen och myndigheter som också vill minska älgstammen och dessutom centralisera älgförvaltningen. Älgen är inte utrotningshotad men den är pressad och under hot.

  Sammantaget gör det att älgen allt mer ses som ett skadedjur än som en resurs. Det är helt oacceptabelt, som landets viktigaste vilt och en nationalsymbol måste älgen förvaltas långsiktigt och lokalt, anser Jägareförbundet.

   – Vi är emot att älgen får skulden för hur människan brukar naturen, säger Magnus Rydholm.
  – Vi är emot att älgen får skulden för hur människan brukar naturen, säger Magnus Rydholm. FOTO: Eget

  I kampanjen skriver ni att älgstammen är den lägsta på flera decennier. Men enligt Skogforsk har Sverige fortfarande högst älgtäthet i världen. Då är det väl svårt att säga att den är hotad?

  – Att göra globala jämförelser är svårt eftersom det inte finns samma skogar och skogsbruk på andra håll i världen.

  Finland har liknande förutsättningar, och där är älgtätheten hälften så hög?

  – Finland får själva besluta om sin älgstam, det är inget vi lägger oss i.

  Vad anser ni behöver göras i Sverige?

  – Det viktigaste är att titta på älgförvaltningen. Sedan den nya förvaltningen infördes har älgstammen minskat, men skogsskadorna är fortfarande lika stora. Det ökade jakttrycket har inte gett resultat. Vi är övertygade om att fodertillgången behöver öka, vi måste få mer tall på tallmark, och här vill vi jobba tillsammans med skogsbruket.

   Ändrat klimat är en av de faktorer som påverkar älgstammen, och fjolårets rekordvarma sommar verkar ha inneburit färre och mindre älgkalvar.
  Ändrat klimat är en av de faktorer som påverkar älgstammen, och fjolårets rekordvarma sommar verkar ha inneburit färre och mindre älgkalvar. FOTO: kenneth johansson

  Men säger inte Skogstyrelsen samma sak: Fodertillgången behöver öka, men för att det ska bli möjligt måste älgstammen först minska?

  – Skogsstyrelsen vill minska älgstammen väldigt mycket och driver på mot en nationell förvaltning. I dag är det ett lokalt ansvar, det fråntas jägarna med nationella mål vilket lika gärna kan ge motsatt effekt, det vill säga högre skador om jägarna sluta känna ansvar för förvaltningen.

  Det behövs mer tall och löv och mindre tättslutna skogar för att ge mer bete, anser ni. Hur får man till den omställningen i skogsbruket utan central styrning?

  – Det finns trå kranar för att hantera betesproblematiken, en som reglerar jakttrycket och en som reglerar fodermängden. Med kampanjen vill vi visa att vi behöver vrida på foderkranen också, inte bara minska älgstammen, samt få allmänheten att förstå pressen mot älgen. Vi är överens med Skogsstyrelsen och skogsbruket om problemformuleringen, men vi är inte överens om lösningarna. Vi anser att besluten måste fattas lokalt. Det behövs även ett bättre samarbete mellan markägare, mellan markägare och jägare och mellan jägare. Viltförvaltning handlar alltid om människor och det är svårare att förvalta människor än vilt.

  Finansiera tallplantering

  – Och så behövs en helhetssyn, en samförvaltning som tar hänsyn till både jordbruk, skog och vilt tillsammans med en flerartsförvaltning som omfattar alla sorters vilt.

  Hur länge kampanjen ”Rädda älgen” ska pågå är inte klart, ”länge” säger Magnus Rydholm. Inledningsvis driver Jägareförbundet olika säljaktiviteter och auktioner för att samla in pengar för att finansiera mer tallplanteringar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen