Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 14 februari

  IVA: Aktivt skogsbruk nödvändigt för att nå klimatmålen

  Utan aktivt skogsbruk kan Sverige inte bli klimatneutralt till 2045, hävdar Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

   Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att de svenska klimatmålen ska nås, enligt IVA.
  Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att de svenska klimatmålen ska nås, enligt IVA. FOTO: Oskar Schönning

  När Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, anlägger ett helhetsperspektiv på hur Sverige ska nå det av riksdagen antagna målet om netto noll klimatutsläpp 2045 har både skogs- och jordbruket en central roll. Det kräver både ökad tillväxt i skogen och ett aktivt skogsbruk, skriver IVA i sin slutrapport.

  Användningen av biomassa måste öka med 50 procent till 2045, enligt IVA. Konkurrensen om den kommer att hårdna, och ökad effektivitet är nödvändigt för att den ska räcka till under hållbara villkor. Rapporten ser möjligheter för svenska företag att exportera expertis om och teknik för utnyttjande av biomassa som alternativ till fossil råvara. Det behöver enligt rapporten även exporteras kunskap till beslutsfattare på internationell nivå, där det finns en mer skeptisk inställning till bland annat användning av jordbruksmark för produktion av biodrivmedel och ett ökat uttag ur skogen. Kunskapen om lantbruksmarks kolinlagring måste också öka.

  IVA konstaterar att omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver stora investeringar, även i lantbruket. För att minska företagens risker måste politiken ge långsiktiga villkor och stötta forskning och utveckling. Skattesystemet behöver ses över för att skapa ett mer effektivt och flexibelt energisystem. I en delrapport har IVA gått närmare in på jordbrukets roll i klimatarbetet.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen