Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 november 2020

  ”Internationellt ansvar”

  Skogsutredningen föreslår att Sverige avsätter ytterligare en halv miljon hektar längs fjällkedjan. Kostnaden beräknas till uppåt 20 miljarder kronor.

   Skogsutredningen föreslår att ytterligare en halv miljon hektar avsätts längs fjällkedjan för att skapa ett 100 mil långt bälte av sammanhängande naturskogar.
  Skogsutredningen föreslår att ytterligare en halv miljon hektar avsätts längs fjällkedjan för att skapa ett 100 mil långt bälte av sammanhängande naturskogar. FOTO: Gunnar Andersson

  De stora sammanhängande naturskogarna längs den svenska fjällkedjan har inte bara mycket höga naturvärden, de är också unika i Europa som ett av de få stora naturskogsområdena. Sverige kan därför sägas ha ett internationellt ansvar för att de bevaras.

  Så resonerar Skogsutredningen och föreslår att 525 000 hektar produktiv skogsmark avsätts i anslutning till gränsen för fjällnära skog.

  Tillsammans med tidigare avsättningar skulle det ge ett 100 mil långt sammanhängande område av intakta naturskogar på totalt över 1 miljon hektar produktiv skogsmark.

  Olika val för markägaren

  Kostnaden för att ersätta de privata markägarna beräknas till 14 miljarder kronor, till det kommer att staten och Sveaskog avstår mark värd cirka 5 miljarder kronor.

  De enskilda markägarna ska erbjudas intrångsersättning eller köpeskilling men också kunna välja ersättningsmark genom att Sveaskog utökar sitt markförsäljningsprogram med 60 000 hektar. Sveaskog ska i sin tur sedan få ersättning från Naturvårdsverket.

  Även virkesbalanserna påverkas om förslaget genomförs. Enligt utredningen är den teoretiska avverkningsvolymen i området 1 miljon skogskubikmeter per år, värt cirka 250 miljoner kronor. Men det innefattar även avverkningar i frivilliga avsättningar som det troligen skulle vara svårt att hitta avsättning för med hänsyn till certifieringen.

  Sveaskog och Fastighetsverket, som äger en fjärdedel av den aktuella marken, uppskattar i nuläget sina virkesintäkter från området till sammanlagt 2–6 miljoner kronor per år, enligt utredarna.

  Om övriga markägare har ett liknande virkesuttag skulle bortfallet i stället uppgå till 30 000–100 000 kubikmeter per år eller ett värde på 8–24 miljoner kronor.

  Utanför kan skogen brukas

  Kostnaden för förslaget ska också sättas i relation till den ersättning som staten ändå kan förväntas behöva betala ut sedan det blivit klart att markägarna har rätt till ersättning om de nekas avverkningstillstånd i fjällnära skog.

  Om förslaget genomförs finns det kvar 240 000 hektar produktiv skogsmark utan höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen.

  De ska enligt utredningen kunna fortsätta brukas samtidigt som intressen som naturturism, renskötsel, friluftsliv, jakt och fiske skulle kunna utvecklas på de avsatta områdena.

  Dessutom skulle den stora avsättningen längs fjällkedjan göra att det inte finns behov av ytterligare avsättningar av den naturtypen framöver, anser utredarna.

  Skogar med höga naturvärden längs fjällkedjan

  Av de 525 000 hektar som Skogsutredningen föreslår ska avsättas äger staten 142 500 hektar varav 53 procent redan är frivilligt avsatt. 138 000 hektar är bolagsägt, varav 57 procent är frivilligt avsatt. 180 000 hektar ägs av enskilda, 48 000 hektar av allmänningar och kyrkan, kommuner och övriga ägare äger tillsammans knappt 17 000 hektar.

  Källa: Skogsutredningen

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen