Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 11 september 2018

  Nordkalk: "Inte rättsäkert"

  Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen. Men enligt Nordkalk har processen inte varit rättsäker, och de kommer nu att driva frågan vidare.

   Mark- och miljööverdomstolen säger stopp för kalkbrytning i Bunge men Nordkalk lovar att driva processen vidare.
  Mark- och miljööverdomstolen säger stopp för kalkbrytning i Bunge men Nordkalk lovar att driva processen vidare. FOTO: Mikael Ljungström

  I dag meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de avslår ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen, Bunge, på norra Gotland.

  Enligt domstolen är täktverksamhet inte förenligt med det strikta skydd som området har enligt Natura 2000-regelverket. En täktverksamhet skulle innebära en permanent förlust av bland annat karsthällmarker, en prioriterad naturtyp som inte kan återbildas, skriver rätten.

  Lång process

  Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen, som hela tiden varit emot kalkbrytningen, är glada åt beskedet:

  ”Vår uppgift är att tillvarata allmänna miljöintressen i mål och ärenden. Därför deltar vi i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön. I fallet Bunge är det både och”, säger Torunn Hofset, jurist på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

  ”Nu blir ett av Gotlands finaste områden äntligen skyddat. Att processen varit så lång har varit negativ för alla inblandade, bolaget och arbetstillfällena, men också för tilltron till rättsprocesserna”, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande i Naturskyddsföreningen Gotland, i en kommentar.

  Många instanser

  Ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen har ända sedan 2006 åkt fram och tillbaka mellan ett flertal olika domstolar och rättsinstanser, men det var först 2015 som regeringen gav Natura 2000-skydd åt de områden som ansökningarna gäller.

  Nordkalk, som är ett av de två företag som ansökt om tillstånd för täktverksamhet, är besvikna över domen och precis som Naturskyddsföreningen missnöjda med rättsprocessen.

  ”Vi är självklart besvikna, eftersom vi tidigare fått tillstånd vid två tillfällen, ett tillstånd som nu skulle ha fastslagits om det inte vore för regeringens beslut att utpeka området till Natura 2000. Att regeringen ingriper i en pågående tillståndsprocess och ändrar spelreglerna så radikalt som i detta fall, och till förmån för staten, är inte rättssäkert. Enskilda näringsidkares fri- och rätigheter måste tillvaratas i ett demokratiskt samhälle”.

  Driver frågan vidare

  Det säger Håkan Phil, chefsgeolog på Nordkalk i ett pressmeddelande. Han lovar också en fortsättning i frågan:

  ”Trots att processen har pågått i mer än tolv år kommer Nordfalk att driva frågan vidare, i första hand till Högsta domstolen, men därefter till Europadomstolen om det skulle behövas”.

  LÄS OCKSÅ: ”Beslut om Bunge strider mot rättsprinciperna”LÄS OCKSÅ: Nordkalk får tillstånd att bryta 20 miljoner ton

  Relaterade artiklar

  Till toppen