Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 mars 2015

  Insekter kan minska skogens koldioxidupptag

  Hungriga insekter kan halvera trädens möjlighet att agera som kolsänkor.

  Nästan en tredjedel av de mänskliga utsläppen av koldioxid tas upp av träd och andra landväxande växter, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Förhoppningen att skogen ska balansera våra koldioxidutsläpp kan behöva revideras i ljuset av nya forskningsrön.
  För samtidigt som den ökade koldioxiden höjer takten på fotosyntesen vilket i sin tur leder till större koldioxidupptag så sänker de proteinkoncentrationen i löven. Och då måste insekterna äta mer, vilket minskar koldioxidupptagningen med i snitt 35 och som högst 50 procent.

  Annan effekt möjlig

  Effekterna har mätts vid ett försök vid University of Wisconsin-Madison, skriver New Scientist. Där har forskare samlat in löv från unga aspar och björkar som dels fått växa som vanligt, dels utsatts för halter av koldioxid motsvarande vad som förväntas vara normen kring mitten av detta århundrade.
  Huruvida effekten blir en annan om man tittar på vuxna träd, andra arter och andra delar av världen, återstår att se.

  Relaterade artiklar

  Till toppen